A Nagybecskereki Egyházmegye első megyéspüspökét gyászolja

Elhunyt Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök
A nagybecskereki megyéspüspök és az egyházmegye papsága Isten akaratában megnyugodva, szomorú szívvel tudatja, hogy 2016. december 10-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Huzsvár László kiérdemesült nagybecskereki megyéspüspök életének 86., papságának 59., püspökségének 28. évében hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt. Huzsvár László földi maradványait 2016. december 14-én 10 órakor ravatalozták fel a nagybecskereki székesegyházban, majd a 12 órakor kezdődő engesztelő gyászmisét követően a nagybecskereki székesegyház kriptájába helyezték örök nyugalomra.Az elhunyt főpásztort a Nagybecskereki Egyházmegye saját halottjának tekinti.
Huzsvár László 1931. február 21-én született Horgoson. Szabadkán szentelték pappá 1957. Június 29-én. Lelkész volt Szelencsán, Bácstopolyán, Szabadkán és Kelebián. 1961. És 1970 között plébániai kormányzó Verbászon. Ezt követően plébános Újvidken, majd 1974 és 1988 között az újvidéki kerület esperese. Szent II. János Pál pápa 1988. január 7-én a Nagybecskereki Egyházmegye első püspökévé nevezte ki. Nagybecskereki székesegyházban szentelték püspökké 1988. Február 14-én. A kánoni korhatár szerint benyújtott lemondását a Szentszék 2007. június 30-án fogadta el, 2008. Július 5-ig apostoli kormányzóként irányitotta az egyházmegyét, amikoris átadta hivatalát utódjának Dr. Német Lászlónak.
Forrás: Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda