A nagybecskereki katolikus temetőben

Keresztáldás a Nagy Háborúban elesett katonák emlékére

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Visegrádi Szent György Lovagrend Magisztrátusa indítványozta, hogy a Kárpát-medencében minden priorátus vállalja fel egy-egy elhagyatott, restaurálásra váró út mentén vagy egyéb helyen található kereszt felújítását a kongresszus kezdetéig, 2020 szeptemberéig.
A Bánáti Priorátus ennek a felhívásnak eleget téve az első világháborúban elesett katonák tiszteletére állítatott, szétesett kereszt és megrongálódott talpazatának felújítását vállalta fel a nagybecskereki katolikus temetőben. A munkálatok befejeztével a kereszt megáldását mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius, ny. székesegyházi plébános végezte Pastyik Róbert nagybecskereki plébános és Elias Ohoiledwarin SVD atya jelenétében október 12-én.
A kereszt újraállításához sokan hozzájárultak, lovagok és civilek egyaránt. A civilek közül megemlítem Kecskés Andrást, aki megvigyázta a corpust és sokat segített az alapzat felújításánál. Köszönöm a lovagtársaknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik besegítettek a munkába. Külön köszönöm azoknak a lovagoknak munkáját, akik az utolsó napig szépítgették az alapzatot és a keresztet. Nagyon nagy köszönet a beodrai Dulka Andor lovagtársamnak, aki a munka legfőbb részét vállalta és állta annak költségét: a kereszt elkészítését és a letört karú corpus rendbe hozatalát. Valójában ez volt a munka oroszlánrésze – hangsúlyozta Konrád Emma prior a kereszt megáldása előtt. A Bánáti Proirátus lovagjai közül a jeles eseményen a prior mellett részt vett Balázs József, Halmai Tibor, Micsik Béla, Rontó Márta, Dulka Andor és Martinek Imre.
A kereszt megáldását megelőzően Dulka Andor szólt a megjelentekhez, majd a protonotárius úr megáldotta a keresztet. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdődött, s a kereszt megkoszorúzásával zárult. A jelenlévők az első világháború áldozatainak emlékére, a nemzeti sokszínűséget hangsúlyozandó három nyelven – magyarul, németül és horvátul – imádkoztak.