A Nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkra emlékeztünk

KOSZORÚZÁS ELEMÉREN

Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján, nemzeti gyásznapunk alkalmából Eleméren,Kiss Ernő honvédtábornok sírjánál és a helybeli Szent Ágoston-templomban került sor a vajdasági magyarság központi megemlékezésére.

A megemlékezés gyászmisével kezdődött, melyet a testvéregyházak előljáróinak részvétele mellett msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános és Kiss Nándor, bánáti református esperes celebráltak.

A gyászmisét követően a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a templom homlokzatán levő emléktáblára.

A emlékező közösség előtt dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke alkalmi beszédet mondtak. A nagykövet kiemelte, hogy az aradi vértanúk küzdelme összekovácsolta a nemzetet, mely ha összefog erős és megmaradó tud lenni.

A megemlékezés Kiss Ernő sírboltjának koszorúzásával zárult. A kegyelet virágait elhelyezte Magyarország Kormány nevében dr. Pintér Attila belgrádi nagykövet és Szász Krisztián titkár, a Miniszteri Elnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető és Mucsi Géza osztályvezető, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség nevében Pásztor István, Dudás Károly és Bús Ottó, dr. Győri Lukrécia, dr. Vickó Ferenc és Csíkos László, a VMSZ turimussal-, egészségüggyel és szociálpolitikával megbízott államtitkárai, a Szent György Lovagrend hordozói, Csonka Áron, a VMDK elnöke, Begaszentgyörgy, Zenta, Kishegyes, Csóka, Magyarcsernye és Topolya önkormányzatai, Muzslya helyi közössége, a VMSZ muzslyai, nagybecskereki, lukácsfalvi, erzsébetlaki, nagykikindai, begaszentgyörgyi, törökkanizsai, óbecsei, csókai, magyarcsernyei és belgrádi szervezetei, a VMDK nagybecskereki és muzslyai tagozata, a Muzslai Petőfi Sándor MME és a muzslyai Nők Klubja.

Borbély Tivadar