A székesegyház védőszentjének ünnepe

Nepomuki Szent János oltalmában

Nepomuki Szent János életpéldáját és a szentgyónás fontosságát állította homíliája középpontjába mons. Tietze Jenő apostoli protonotárius a nagybecskereki székesegyház védőszentjének ünnepén. A búcsúi szentmise főcelebránsa a székesegyház nyugalmazott plébánosa, a város szülötte, aki személyes élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel. Vele együtt misézett Pastyik Róbert általános helynök, székesegyházi plébános, Mellár József esperesplébános, Kalapiš Stojan SDB, Jelen Janez SDB, Elias Ohoiledwarin SVD, Palatinus Alen plébániai kormányzó, Tapolcsányi Emánuel plébániai kormányzó, Halmai János atya; Sándor Zoltán diakónus és Tápai Leon teológushallgató segédletével.
A székesegyházi plébános a szentmise végén tolmácsolta Dr. Német László SVD püspök és msgr. Roos Márton apostoli kormányzó köszöntőjét, akik lélekben együtt ünnepeltek a nagybecskerekiekkel.
A búcsúi szentmisén a hívek az idén a megszokottnál kevesebben vettek részt, s a hatályos rendelkezések értelmében elmaradt a már hagyományos búcsú utáni agapé a plébánia udvarában.
A Bega-parti városban Nepomuki Szent János szobra a nagybecskereki városháza szárnyoldalán állt a 19. század második felétől. A régi városiak emlékeznek még a majd két méter magas faszoborra, amelyet az 1940-es évek végén ismeretlen tettesek leromboltak.
A valamikori faszobor bronzból készült másolata, amely Zoran Jezdimirović szobrász munkája és méretét tekintve valamivel kisebb, mint az eredeti volt, tizenkét évvel ezelőtt visszakerült a városháza szárnyoldalára, s az egyházmegye nyugalmazott főpásztora, msgr. Huzsvár László május 16-án áldotta meg. Az ünnepségen jelen volt az akkor újonnan kinevezett püspök, Dr. Német László SVD is.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda