A Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati és tartományi választási programja

Nagybecskereknek a bánáti magyarság művelődési és oktatási központjának kell maradnia

Sztojkó József a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének az elnöke és az önkormányzati listájának a vezetője ismerteti a párt önkormányzati programját.
– Ami az önkormányzati programunkat illeti kiemelkedő helyen a szülőföldön való boldogulás áll. Mindent megteszünk, hogy minél több munkalehetőséget biztosítsunk a polgárok számára, valamint ebben nagy segítségünkre van a Prosperitati Alapítvány, amely pályázatai fellendüléshez segíthetik a vállalkozókat és gazdálkodókat egyaránt. Ezen gazdaság érintő programunkat Magyarország kormányának köszönve valósíthatjuk meg, ugyanis 50 millió forintot hagytak ezen célra jóvá. A nemrégiben a szerb parlament a részarányos foglalkoztatásról fogadott el törvényt és ennek az előírásainak a helybeli megvalósulásáért is síkra fogunk szállni. Fontosnak tartjuk a települések, különös tekintettel a magyar lakta településeknek, az infrastrukturális fejlesztését. Szeretnénk azt is, hogy Szentmihályon a már majdnem kész tornaterem mielőbb át legyen adva rendeltetésének. Amit még igen sürgető az a muzslyai kerékpársáv kiépítése, ennek a projektum dokumentációjának a kidolgozása megtörtént és most már megkezdődhet ennek kiépítése is. A falusi turizmus fejlesztését is igen fontosnak tartjuk, mivel itt környezetünkben adottak a lehetőségek ennek fejlesztésére.
Nagybecskereken is megindult a falugondnoki program. A falugondnok feladata, hogy felkeresse azon idős lakosokat akiknek gondot jelent a mindennapi teendők elvégzése, és ezek elvégzésében nyújt nekik segítséget. Ezen személyekhez a falugondnok legalább hetente egyszer ellátogat. A háztartások feltérképezésében a nagybecskereki Püspökségi Caritas volt a segítségünkre. Az eddigiekhez hasonlóan a továbbiakban is támogatni szeretnénk a civil szervezetek működését, mivel ezen szervezetek nemzeti önazonosságunk megtartásának a pillérét képezik. Teljes mértékben síkraszállunk azért, hogy Nagybecskerek a bánáti magyarság kulturális és oktatási központja maradjon és hozzájáruljunk fejlesztéséhez is- hangoztatta Sztojkó József
A VMSZ a VMDP és Magyar Egységpárt közös választási pontja a Biztos pont név alatt vált ismerté a közvélemény számára, amely a következetesség, autonómia és feleősség elveire épül- ismertette Puskás János a VMSZ tartományi jelöltje a párt választási programját.
– A VMSZ következetes, autonómijáért síkra szálló felelősségteljes párt. A VMSZ a Biztos pont, amely tudatában van annak, hogy az emberek nélkül semmi sem lehetséges, semmi sem tartós erős intézmények nélkül, nincs méltóság gazdasági függetlenség nélkül, és hogy csak a biztonságban élő polgár a szabad polgár.
Az előttünk álló kihívás lényege: hogyan tartsuk itthon tehetséges embereket, akiknek köszönhetően megvalósulhat a tudásra épülő társadalom. Nincs kétségünk afelől, hogy a mindennapi életben is mindannyian érzékeljük majd a globális-gazdasági, politikai, technológiai és szociális változásokat. A VMSZ több mint két évtizede elkötelezett a magyar közösség érdekeinek védelme és Vajdaság autonómiájának kiszélesítése mellett.
A VMSZ következetesen küzd majd a következő célok eléréséért: 1. A jogállam intézményeinek megszilárdítása és a jog uralma elvének a megvalósulása; 2. Az emberi és kisebbségi jogok érvényre juttatása és bővítése; 3. A Vajdaság pénzeléséről szóló törvény meghozatala, valamint a hatásköri törvény módosítása; 4. A gazdasági növekedés elősegítése következtében a foglalkoztatás növelése, a családi gazdaságok, a kis-és közepes vállalatok erősítése; 5. A biztonságos és nyugodt környezet feltételeinek megteremtése- nyilatkozta Puskás János