A városi múzeum kistermében nyílt kiállítás

A közép-bánáti magyarok népi építészete

A közép-bánáti magyarok népi építészete címmel nyílt kiállítás a városi múzeum kistermében. A kiállítás tíz közép-bánáti magyarlakta település( Erzsébetlak, Lukácsfalva, Tamásfalva, Torda, Szentmihály, Tóba, Magyarcsernye, Muzslya, Magyarittabé, Beodra) épületeinek a bemutatásával, ismerteti ezen tájegység magyarjainak lakáskultúráját. A tárlat szerzője Branislav Milić etnológus, a nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet munkatársa, aki egy kiadványban is ismertette kutatásainak eredményeit.
A tárlatról és Branislav Milić munkásságáról Szilágyi Mária építészmérnök szólt, aki beszédében kiemelte, hogy ennek a kiállításnak a legnagyobb értéke, hogy bemutatja az itt élő népek egymásra gyakorolt hatását a lakáskultúra terén.
A Kiállítást szerb nyelven a városi önkormányzat nevében Milan Mrkšić a városi képviselő-testület titkára nyitotta meg.
Magyar nyelven Sztojkó József a városi tanács kisebbségi kérdésekkel megbízott tagja nyitotta meg a tárlatot.
Sztojkó felszólalásában ezen kiállítás jelentőségére hívta fel a figyelmet.
A szerző Branislav Milić köszönetét fejezte ki akik segítették ezen munka elvégzése során, külön köszönetet mondott Szilágyi Máriának, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek, valamint a Nikola Tesla szakközépiskola diákjainak és tanárainak, akik a kiállításon bemutatott házak makettjeit készítették.
A megnyitón Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának képviseletében jelen volt Sarlay Péter, konzul, Juhász Attila mezőgazdasági minisztérium államtitkára, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi titkárság nevében Mackó Zsuzsanna, Molnár Attila a Magyar Nemzeti Tanács Tagja és Puskás János a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója.