„AIK BANKA“: Specijalna ponuda u Nedelji štednje

Štednja u Srbiji iz godine u godinu raste, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Prva sedmica novembra važi za Nedelju štednje, a tim povodom je i „Aik banka“ ponudila nov proizvod, saopštava Marinko Slijepčević, direktor filijale ove banke u Zrenjaninu.

U pitanju je fleksibilna oročena štednja u evrima koja omogućava štedišama da oroče svoja sredstva na 12, 25 i 36 meseci po atraktivnim kamatnim stopama uz mogućnost da u svakom trenutku, ako im novac zatreba, mogu da razoroče ulog i da za izdržani period štednje dobiju odgovarajuću kamatnu stopu. To je jedan od četiri proizvoda koje „Aik banka“ sada ima u svojoj ponudi oročene štednje – navodi Marinko Slijepčević. Dodaje da je štedišama na raspolaganju miks štednih proizvoda koji prati njihove potrebe u pogledu ročnosti uloga, uloženih iznosa, zahtevane kamatne stope, raspoloživosti i preferiranih kanala distribucije za isplate i uplate po osnovu štednje.

Aik banka“ nastoji da podstakne štednju, ističe Marinko Slijepčević, trudeći se da unapredi ponudu savremenih štednih proizvoda i usluga. S tim u vezi nudi i inovacije okrenute digitalnom bankarstvu i savremenim kanalima distribucije.

Kada biraju banku kojoj će poveriti svoju štednju, građani pre svega traže sigurnost i proizvod koji odgovara njihovim potrebama, kaže direktor zrenjaninske filijale „Aik“ banke.

Da bi se pridobilo poverenje građana, banka mora da bude finansijski stabilna i pouzdana, da ima visok nivo kapitala i odgovarajući spektar proizvoda i usluga. Klijent je uvek u centru našeg poslovanja, a razvijena usluga elektronskog i mobilnog bankarstva obezbeđuje našim klijentima pristup Banci 24 sata, svakog dana u nedelji.

L.Z.