Akcija MUP-a u Žitištu

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane da će Ekipa za uništavanje NUS-a , tačnije neeksplodiranih ubojnih sredstava, na osnovu Naređenja načelnika Uprave za civilnu zaštitu izvršiti preuzimanje i uništavanje neeksplodirane ručne bombe na teritoriji opštine Žitište danas u 9 časova.

Svi zatečeni građani u reonu kanala Begej u Žitištu treba da slede uputstva policijske patrole.