ALEKSANDRA RADOJČIĆ („ZELENE ŠAPE”) PRATI PROMENU REGULATIVE O ŽIVOTINJAMA

Civilni sektor ne sme biti preskočen u raspravi

Ministarstvo poljoprivrede je polovinom februara formiralo radnu grupu za izmenu Zakona o dobrobiti životinja. U junu su se oglasili članovi ovog tela iz redova civilnog sektora, obavestivši da im je uskraćeno da učestvuju u izradi celokupnog teksta Izmena i dopuna. Među njima je i Aleksandra Radojčić, aktivistkinja zrenjaninskog udruženja ljubitelja životinja i prirode „Zelene šape”. Prema njenima rečima, nadležni su nakon toga obećali da će primedbe uvažiti.

Naime, 22 članice radne grupe saopštile su da im je Ministarstvo na sastanku 16. juna potvrdilo da će moći da se bave samo izmenama Zakona koje se tiče prihvatilišta. Aktivistkinje su poručile da je ovakvo postupanje suprotno Zakonu o državnoj upravi i Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u izradu dokumenata javnih politika.
– Dali su nam na uvid samo četiri člana, a o ostalima uopšte nismo raspravljali. Hteli su da prikažu da je uvažen civilni sektor u javnoj raspravi, a zapravo je bio preskočen. Opravdane su bile sumnje da se time određene promene zakona, na primer pitanje eutanazije, žele sprovesti potajno – navodi Aleksandra Radojčić.

Sličnog stava je članica radne grupe Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca Srbije.
– Ubijanje napuštenih životinja umesto njihovog zbrinjavanja i kažnjavanje vlasnika koji ih napuštaju bilo bi bavljenje posledicom, a ne uzrokom problema. Kada bi se osnovni propisi revnosno primenjivali, na primer da se životinje čipuju i sterilišu i da se poštuju zakonski maksimumi za kazne, već bi se drastično promenilo kaktastrofalno stanje na terenu – smatra Jelena Jevtović.
Posle novog sastanka sa predstavnicima Ministarstva, 7. jula, dogovoreno je da se mandat članova radne grupe proširi na izradu celog teksta Izmena i dopuna, navodi Aleksandra Radojčić. Za to će iz postojeće biti formirana „uža” radna grupa od pet članova. Prema rečima zrenjaninske aktivistkinje, takođe je obećana analiza efekata postojećeg Zakona (donetog 2009), kao i javno objavljivanje predloga Izmena i dopuna. Isto tako, Ministarstvo se obavezalo da će javno objaviti prevedene propise Evropske unije sa kojima se mora usaglasiti postojeći Zakon o dobrobiti životinja.

N. K. i M. M.