ANALIZIRAN KVALITET VODE NA KUPALIŠTIMA

Bakteriološka ispravnost dobra

Zavod za javno zdravlje u Zrenjaninu, koji analizira kvalitet vode na zrenjaninskim kupalištima, objavio je najnovije pokazatelje. U pitanju su rezultati bakteriološkog ispitivanja površinskih voda.
Rezultati ispitivanja rađenih 13. juna na četiri mesta pokazali su da je kvalitet vode – dobar. Kvalitet vode ima pet kvalifikacija – loš, slab, umeren, dobar i odličan. To znači da je voda na ovim kupalištima dobila ocenu 4.
Analize se rade na dve lokacije na reci Tisi – kod Žabaljskog mosta, odnosno talpe, i uzvodno od talpe. Dva merna mesta su i na kupalištu Peskara – na levoj i na desnoj strani.
Nešto ranije, odnosno 4. juna, slabiji kvalitet vode – umeren, izmeren je na Tisi, uzvodno od talpe.
Ovo znači da se površinske vode mogu koristiti za kupanje i rekreaciju.
Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije i biološke parametre koji služe za ocenu ekološkog statusa.

L.Z.