„Aviv“ napred, centar stoj!

Piše: Dalibor Bubnjević

Na obodu grada, pre dve godine, nastao je maloprodajni centar jedinstvenog naziva – Aviv. Tada su izraelski investitori najavili da je naš grad pogodno tržište za razvoj navedenog trgovinskog formata. Mnogi sugrađani su bili zatečeni optimizmom koji su ovdašnjoj javnosti saopštili strani investitori.
Danas, dve godine posle, pokazalo se da su Izraelci doneli kvalitetnu odluku! Svi lokali u „Avivu“ su izdati, a maloprodajni centar je postao stecište okupljanja Zrenjaninaca svih uzrasta. Koncert Harisa Džinovića, proteklog vikenda, bio je kruna dobre ekonomske predikcije.
S druge strane, neretko se može čuti da nam centar zamire! Mnogima je nejasno kako je došlo do toga, budući da je, do nedavno, glavna ulica bila „žila kucavica“ Zrenjanina. Svi zaboravljaju upozorenja stručnjaka o trendu decentralizacije maloprodajne aktivnosti, tj. fokusiranja prodaje na obodima grada.
Danas, kada su se obistinile (zle) slutnje, neki su i dalje zatečeni, tj. ne žele da se suoče sa neminovnim procesima. Vredno pomena je (ne)postojanje Zone unapređenog poslovanja (BID) koja je možda mogla da spreči urušavanje ekonomske aktivnosti u centru. Nažalost, u pitanju je još jedna dobra ideja koju su kompromitovali (ne)savesni pojedinci u pokušaju da u njoj nađu uhlebljenje za sebe i svoje najmilije.