Bez primedbi na plan regulacije farme kod Banatskog Despotovca

Na materijal za izradu Plana detaljne regulacije radnog kompleksa – farme kod Banatskog Despotovca Odeljenju  za urbanizam gradske uprave u Zrenjaninu nije dostavljena nijedna primedba.

Kako saznajemo u Odeljenju, sada sledi izrada Nacrta Plana detalje regulacije, a zatim njegova ocena od strane Komisije za planove grada Zrenjanina i javna rasprava. Površina kompleksa – farme je 53,5 hektara.

Nezvanično se govori o investiciji nemačke kompanije „Tenis“- farmi godišnjeg kapaciteta 70.000 utovljenih svinja.

M. S-n.