BIRAMO SAVETE NACIONALNIH MANJINA

Vreme je da se glasa!

U nedelju, 4. novembra, održaće se izbori za članove saveta nacionalnih manjina. Birači sa pravom glasa na ovim izborima, upisani u Poseban birački spisak, na području Grada Zrenjanina mogu glasati na 16 mesta, a vreme za glasanje je od sedam do 20 časova.
Do 19. oktobra veoma mali broj pripadnika nacionalnih manjina koji su u prethodne četiri godione stekli pravo glasa, upisan je u poseban birački spisak. Ali, po isteku ovog roka znatno više njih upisano je u birački spisak neposrednim obraćanjem Republičkoj izbornoj komisiji. Do srede popodne u Gradsku upravu prispeo je kompletan izborni materijal, koji će biti distribuiran biračkim odborima najskasnije do petka.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju