Boldog Bogdánffy Szilárdra emlékeztek

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre emlékeztek szülőfalujában, Feketetón (Crna Bara) október 3-án.

A program Rózsafüzér imádsággal kezdődött, majd ünnepi szentmisével folytatódott, amelyet msgr. Fiser János általános helynök mutatott be oltártestvéreivel: Hajdu Sándor bírósági helynökkel, Sóti János SJ törökkanizsai plébánossal, Pósa Gyula sándoregyházi (Ivanovo) plébánossal és Király Tibor kisoroszi plébánossal.

Az ünnepi szentmise keretében Majdán, Rábé és Oroszlámos hittanosai – akiket Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítő készített fel – szavaltak és énekeltek. A kisoroszi (Rusko Seo) gyermekek két csoportja is fellépett. Talpai Ildikó tanítványai énekkel, míg Berta Irén diákjai alkalmi színdarabbal mutatkoztak be.

Az alig félezer lakost számláló Feketetó lakosainak kb. a fele katolikus, a hívek lelki gondozását a közeli Csókáról látja el Hajdu Sándor plébános. A kicsiny észak-bánáti falu Boldog Bogdánffy Szilárd mellett még két papi hivatást adott a Nagybecskereki Egyházmegyének:Király Tibort 1988-ban, Masa Tamást 2003-ban szentelték pappá.