BORBA ZA PRIRODNI PRIRAŠTAJ: ODVOJENA SREDSTVA IZ BUDŽETA ZA VANTELESNU OPLODNJU

Veća šansa za roditeljstvo

Šestu godinu zaredom Grad Zrenjanin pruža finansijsku podršku parovima koji su odlučili da uđu u proces biomedicinski potpomognute oplodnje (BMPO). Za svaki par koji ispunjava uslove konkursa iz budžeta je obezbeđeno 200.000 dinara pomoći. Kako bi se što veći broj partnera uključio u ovaj postupak, pored konkursa koji je otvoren tokom cele godine, na lokalnom nivou omogućena su i šira prava u odnosu na Republiku.

VEĆE MOGUĆNOSTI
Kako je objasnila Jelena Dragić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, podržava se i rođenje drugog, trećeg i svakog narednog deteta, bez obzira na to da li je prva trudnoća bila iz prirodnog ili BMP postupka. Ako je iz prve BMPO rođeno više beba, i par želi ponovo da pokuša, Grad i to finansira.
-Tek po rođenju trećeg deteta možemo da pričamo o prirodnom priraštaju, što je i krajnji cilj – rekla je Dragić.
Zrenjanin je prvi grad koji je gornju starosnu granicu za žene podigao na 45 godina, dok je ona na republičkom nivou 43 godine. Na nivou grada prepoznaje se sekundarni sterilitet, koji Republika uzima u obzir samo ako je prvo dete rođeno veštačkom oplodnjom, i to isključivo vantelesnom.
Pravo na prijavu za podršku Grada partneri imaju tek nakon što se utvrdi da iz nekog razloga ne ispunjavaju uslove koje je propisao Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO). Fleksibilniji uslovi na gradskom nivou u odnosu na republiku, nova su šansa za parove. Konkurs je otvoren tokom cele godine, do utroška sredstava.
– Ukoliko se zahtev podnese na kraju godine, kada su sredstva utrošena, postupak se prenosi na sledeću godinu do usvajanja novog budžeta. Sredstva koja su određena dovoljna su za oko 10 parova. U godinama u kojima smo imali situacije da se prijavi više parova, rađen je rebalans budžeta da bi svi parovi dobili sredstva – rekla je Jelena Dragić.

BEZ STRESA PO PAROVE
Nakon odobrenja sredstava, ne postoji rok u kome se mora završiti proces, navedeno je u Pravilniku. Kako je Jelena Dragić objasnila, postoji niz preduslova koji zahtevaju vreme kako bi organizam žene bio psihički i fizički pripremljen za ulazak u sam proces. Rokovi bi izazvali dodatan stres. Brojni su faktora koji mogu da utiču na to da do BMPO ne dođe u ograničenom periodu.
– Cilj je da oplodnja bude uspešna, a ne da bude po svaku cenu. Par ima slobodu da sam izabere zdravstenu ustanovu u kojoj će se proces BMPO izvršiti. Smatramo da oni treba da idu u klinike u koje imaju najviše poverenja i gde se najprijatnije osećaju – izjavila je Dragić.
Kako se u Pravilniku navodi, sredstvima koje obezbeđuje Grad može se ostvariti jedan pokušaj vantelesne oplodnje, a pomoć u iznosu od 200.000 dinara isplaćuju se u jednokratnom iznosu. Sredstva se prenose odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu rešenja gradonačelnika i predračuna.
PANDEMIJA KOČI I BMPO
– Trenutno svaki par ima prava jednom da aplicira, ali izmenama u Pravilniku RFZO-a i pomeranje granica značiće manje prijavljenih na nivou grada, što će ostaviti prostora u našem budžetu da unesemo promene u Pravilnik i eventualno damo prostora za dva pokušaja – rekla je Jelena Dragić.
Ove godine se za pomoć Grada nije prijavio nijedan par. Trenutna epidemiološka situacija veliki je izazov.U Odeljenju za društvene delatnosti smatraju da je razlog što ne stižu prijave neizvesnost samih parova. Ni struka još uvek ne zna da li postoji određeni rizik po plod ili majku, pa se pretpostavlja da će, dok ne dobiju smernice i informacije o riziku, parovi odložiti prijavljivanje.
Uz zahtev, kako je propisano Pravilnikom, parovi moraju priložiti izvod iz matične knjige venčanih, ili izjavu od strane dva svedoka da par živi zajedno, zatim, uverenje o državljanstvu Republike Srbije para ili jednog od partnera, uverenje o prebivalištu i fotokopija lične karte. Potom, predračun zdravstvene ustanove, koja će vršiti postupak BMPO, fotokopiju medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza, kao i potvrdu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale u Zrenjaninu da par ne ispunjava uslove za uključivanje u Program BMPO koji finansira RFZO.
Partneri zahtev, uz prateću dokumentaciju, mogu podneti na pisarnici Gradske uprave sa naznakom „N/R Gradonačelniku – zahtev za finansijsku pomoć za BMPO”.
Odgovor na zahtev može se očekivati u roku od 30 dana.

  • INSEMINACIJA USKORO I U ZRENJANINU
    Naši sugrađani, budući roditelji trenutno se na proces inseminacije upućuju na Betaniju ili privatne klinike. Kako bi se izbegao dodatni stres izazvan odlaskom u drugu sredinu i susretom sa nepoznatim lekarima, iz Odeljenja za društvene delatnosti najavljuju da će uskoro ovaj proces moći da se izvrši i u zrenjaninskoj bolnici. Inseminacija nije komplikovan postupak kao što je to vantelesna oplodnja, pa može da se radi i u tercijarnim službama. Naša bolnica ima kadar i uslove, ali nije imala potrebnu medicinsku opremu kako bi ovo zaživelo, istakli su iz Odljenja.
    – Javna nabavka medicinske opreme za proces inseminacije je završena. Očekujemo da će primopredaja biti u narednom mesecu, nakon što ona stigne iz inostranstva. To će omogućiti našim sugrađanima da proces obave u poznatoj sredini. Sa procedurama će se, ako sve bude teklo po planu, krenuti sledeće godine, a ujedno očekujemo da ćemo postati i okružni centar – izjavila je Jelena Dragić.

J. Šormaz