DIGITALIZACIJE USLUGA U GRADSKOJ UPRAVI – IZMEĐU ŽELJA I MOGUĆNOSTI

U planu skoro aktiviranje usluga „na klik”

Grad Zrenjanin je do pre samo godinu dana bio najbolje ocenjena lokalna samouprava u Srbiji po pitanju kvaliteta elektronske uprave (odnosno e-usluge), prema istraživanju programa podrške Vlade Švajcarske „Svis pro”. Na sajtu Grada Zrenjanina još od 2007. godine postoji usluga „virtuelni matičar”, što je svojevremeno bio značajan iskorak u digitalizaciji usluga lokalne samouprave. Nažalost, danas je situacija potpuno drugačija, smatra Udruženje građana „Građanski preokret”, uz napomenu da su digitalizacija i elektronsko poslovanje od posebnog značaja u uslovima epidemije.

PRVOBITNO 20 SERVISA
U prvoj verziji portala eUprava Republike Srbije, Grad Zrenjanin se pojavio sa 20 digitalnih servisa, a u aktuelnoj verziji tog portala nema ni jedan. Na veb prezentaciji Grada Zrenjanina, u okviru menija E UPRAVA, nalazi se opcija pod nazivom „Registar formalnih zahteva”, u okviru koje je oko 270 obrazaca zahteva u obliku vord dokumenta, koje građani mogu podneti Odeljenjima i službama Gradske uprave.
– To znači da građani, ukoliko žele da podnesu neki zahtev Gradskoj upravi, moraju da preuzmu odgovarajući obrazac na računar, odštampaju i popune ga, potpišu, skeniraju i pošalju putem imejla. Iako to predstavlja određeni nivo elektronske komunikacije s građanima, u pitanju je veoma dug, komplikovan i prevaziđen proces, koji zahteva da građanin osim računara poseduje i dodatnu opremu u vidu štampača i skenera i znanje za njihovu upotrebu, što za posledicu ima da velik broj njih ipak dolazi neposredno u Gradsku upravu, umesto da zahteve podnose elektronskim putem – kaže se u saopštenju „Građanskog preokreta”.

NA USLUZI ZRENJANINCIMA
Na pitanje kada će biti postavljeni svi (ili bar većina) elektronskih servisa na Portalu eUprave i koliko trenutno usluga pruža naša Gradska uprava, Sofija Anđelković, načelnica Odeljenja za opštu upravu je ukazala da su sve usluge na ovom Portalu postavljene, ali nisu objavljene.
– Nalazimo se u poslednjoj fazi procesa aktiviranja postavljenih usluga (dodeljivanje prava zaposlenima za pristup portalu eUprave radi provere pristiglih zahteva). Gradska uprava Zrenjanina građanima pruža sve usluge, kako iz poverenih, tako i iz izvornih nadležnosti – istakla je načelnica.
Kako je pojasnila Sofija Anđelković, Portal eUprave je krajem prošle godine prešao na novu platformu i tom prilikom su sve elektronske usluge koje su bile aktivne prebačene u neaktivni status.
– U to vreme Gradska uprava grada Zrenjanina je bila u procesu izrade novih eUsluga za portal eUprave i nismo uradili reaktivaciju starih, kao ni velika većina drugih lokanih samouprava u Republici Srbiji. Po okončanju poslednje faze procesa aktiviranja postavljenih usluga (dodeljivanje prava zaposlenima za pristup portalu eUprave radi provere pristiglih zahteva), Gradska uprava grada Zrenjanina prebaciće sve elektronske servise na portal eUprava, što do sada nije uradila ni jedna lokalna samouprava u Republici Srbiji – istakla je načelnica Odeljenja za opštu upravu.

ZAHTEVI NA PISARNICU
Na pitanje koje sve usluge bi se mogle podnositi elektronskim putem Gradskoj upravi, Anđelković je rekla da građani mogu podnositi zahteve za sve usluge koje su u njenoj nadležnosti, što je uslovljeno tehničkom opremljenošću podnosioca i okončanjem poslednje faze procesa aktiviranja postavljenih usluga.
– Iako građanima nije omogućeno podnošenje zahteva preko portala eUprave, od proleća 2020. godine, tj. od proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, građani Zrenjanina svoje zahteve mogu podnositi imejlom na adresu pisarnica@grad.zrenjanin.rs o čemu su obavešteni na više načina – rekla je naša sagovornica.

  • U SUSRET GRAĐANIMA
    U cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti Grada Zrenjanina je obavestilo da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem. To važi, između ostalih, za oblasti u vezi sa roditeljskim i dečjim dodatkom, porodiljskim odsustvom i negom deteta, energetski ugroženim kupcem i dr.

 

  • ELEKTRONSKI UMESTO „PEŠKE”
    „Građanski preokret” je polovinom jula podneo zahtev za postavljanje 270 elektronskih servisa Grada Zrenjanina na sajtu grada i eUpravi Republike Srbije, tako da svima bez odlaska u gradsku kuću bude omogućen pristup informaciji od javnog značaja, ostvarivanje prava na dečiji i roditeljski dodatak, sticanje statusa energetski ugroženog kupca, priznavanje svojstva invalidima, upis i promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku, prijave fizičkih i pravnih lica komunalnoj policiji i inspekcijama, zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći i mnoge druge usluge.

S.Vorkapić