Bubnjević piše Deviću

Piše: Dalibor Bubnjević

 

Poštovani direktore JKP „Vodovod i kanalizacija“, Ivane Deviću, pišem Vam po prvi put, u nadi da moje pismo neće završiti u kanti za smeće. Žao mi je što Vam se obraćam na ovaj način, verujem da i Vi osećate istu nelagodu. Međutim, uveren sam da niste upoznati sa poraznom činjenicom da Javno preduzeće čiji ste pročelnik, ne odgovara na upite novinara lista „Zrenjanin“, iako je u zakonskoj obavezi. Poštujući Vaše kreativne bravure, zabeležene kroz razne političke epohe, stičem utisak da osuđujete ponašanje činovnika koji ne poštuju pravna akta!
Bilo kako bilo, molim Vas da nam odgovorite na nekoliko pitanja koja su od vitalnog značaja za naš grad.
Prvo, da li postoji bankarska garancija za dobro izvršenje posla koju je izvršilac „fabrike vode“ dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“?
Drugo, da li je tačno da je krajem juna 2016. godine neko izmenio Ugovor o javnoj nabavci, tj. odustao od navedenog sredstva obezbeđenja, a što je suprotno konkursnim uslovima?
Treće, koje ste službene radnje preduzeli, u granicama ovlašćenja, kako biste zaštitili interes Preduzeća koje zastupate, tj. kada ste aktivirali garanciju i/ili menicu zbog nepoštovanja Ugovora o javnoj nabavci?
U nadi da ćete nama i/ili nadležnim državnim organima što pre odgovoriti, srdačno Vas pozdravljam!