Čežek i Rončević pokreću centar!

Zrenjanin je ove nedelje dobio još jedan atribut savremenog srednjoevropskog grada – malopordajni park! Otvaranje „Aviva“ na kraju Bagljaša doprineće da naš grad ponovo postane trgovinski centar Banata. Na žalost, tu poziciju je uspeo da izgubi proteklih decenija. Posledično, stanovnici regije su neretko odlazili u Novi Sad, Beograd, Temišvar i/ili Segedin kako bi kupovali životne potrepštine. „Aviv“ će zavrteti „točak maloprodaje“ u supronom pravcu, tj. energiju ljudi i njihova finansijska sredstva će usmeriti upravo ka srcu Banata.
Ovih dana se može čuti da će novi maloprodajni format doprineti zamiranju centra grada. Ima, međutim, i jakih argumenata da se to neće desiti. Rekonstrukcijom glavnog gradskog trga osnažena je urbanistička celina gradskog centra, a Zrenjanin se, uostalom, već deceniju priprema za proces seljenja maloprodajne aktivnosti na obode grada. Među prvim donacijama, nakon petooktobarsih promena, bilo je uređenje fasada u užem gradskom jezgru i postavljanje dekorativne rasvete. Potom je, uz podršku Amerike, formirana Zona unapređenog poslovanja (BID). Nakon brojnih projekata, očekuje se da upravo BID i njen predsednik (Marjan Rončević) daju najveći doprinos revitalizaciji centra grada. Nezvanično se može čuti da će primeniti menadžment metod kodnog naziv „Talija“, a da će im u tom poduhvatu pomoći nekadašnji gradonačelnik Milan Čežek.
Dalibor Bubnjević