Da li je plata od 500 evra dostižna

Piše: dr Dejan Molnar, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Prosečna plata u Srbiji još nije dostigla od nadležnih (o)lako obećavanih 500 evra. Čak i da jeste, u februaru, na primer, to ne bi bilo dovoljno za pokriće prosečne potrošačke korpe. Tog meseca, inače, bilo je potrebno oko 600 evra da bi se pokrili prosečni izdaci jedne srpske porodice. Inače, prosečna plata u Albaniji iznosila je 393 evra, BiH (445), Crnoj Gori (512), Makedoniji (385), Bugarskoj (439), Mađarskoj (689), Rumuniji (583), Sloveniji (1.083), Hrvatskoj (855), Slovačkoj (823), Češkoj (930), Nemačkoj (2.302), Austriji (2.324), Italiji (1.758), Francuskoj (2.225)… Odista, koliko je realno da u sagledivoj budućnosti dostignemo nivo prosečne zarade od 500 evra. Pri tome, moramo odmah da razjasnimo da to zavisi od dva faktora: (a) prosečne zarade izražene u dinarima i (b) nivoa deviznog kursa. U tom smislu smo uradili sledeće. Prvo smo za period od 2003. do marta 2018. godine izračunali prosečnu (neto) zaradu u dinarima po godinama, i to kao aritmetičku sredinu ostvarene zarade u januaru i decembru mesecu za svaku godinu u nizu. Potom smo za isti period (2003-2018) izračunali prosečan devizni kurs dinara u odnosu na evro za svaku godinu u seriji, kao aritmetičku sredinu nivoa deviznog kursa na dan 1. januar i 31. decembar. Deljenjem prosečnih godišnjih zarada u dinarima sa prosečnim nivoom deviznog kursa, formirali smo vremensku seriju podataka o nivou prosečne zarade u Srbiji izražene u evrima tokom perioda 2003-2018. godina.
Ovako izračunati podaci nam govore da je prosečna zarada u Srbiji porasla sa 185 evra u 2003. godini na oko 418 evra u martu 2018. godine. Međutim, nakon što je 2007. godine dostignut nivo prosečne zarade od 369 evra, njen rast izražen u evrima veoma je blag. Ukupan (kumulativan) rast u periodu 2007-2018. godina iznosi oko 13 odsto, odnosno u proseku godišnje svega 1,1 odsto. Isto tako, u periodu od 2012. do 2018. godine prosečan godišnji rast prosečne neto zarade u Srbiji izražene u evrima bio je 1,56 odsto. Tempo rasta prosečnih zarada i ne može biti mnogo veći od ovoga, uz rast BDP-a kakav se ostvaruje u Srbiji. Plate, dakle, ne bi smele da rastu mnogo brže od BDP-a, ukoliko se želi makroekonomska stabilnost, koja je osnova svakog budućeg rasta. Tako, ako bi nastavila da raste po dva odsto u proseku godišnje, nivo od 500 evra prosečna neto zarada u Srbiji bi dostigla za oko devet godina, odnosno početkom 2027. godine, ako bi njen rast bio tri odsto, to bi se desilo za oko šest godina, odnosno 2024. godine, a uz rast od četiri odsto, „ciljani” nivo plate bi se dostigao za oko 4,5 godine tj. krajem 2022 godine.