DA LI JE UPRAVNI SUD DONEO PREOKRET OKO FABRIKE VODE?

Verujem da ćemo sada dobiti dozvolu

Presuda Upravnog suda u Beogradu kojom se poništava rešenje Ministarstva zdravlja i ceo postupak ishodovanja potrebnih dozvola za rad fabrike vode u Zrenjaninu vraća nadležnom organu na dalje odlučivanje, veliki je korak napred. Obavestili smo o tome gradonačelnika Janjića i, čini mi se, svi odahnuli. Rečeno nam ja da treba da nastavimo sa radom i da gradu Zrenjaninu najzad obezbedimo dovoljnu količinu ispravne pijaće vode. Nastavljamo da radimo na tehničko-tehnološkom, tako i na pravnom polju. Verujem da ćemo sada dobiti sanitarnu saglasnost, obnoviti tehnički pregled i ponovo testirati postrojenje koje je stajalo godinu i po dana. Takođe nastavljamo finansijske pregovore sa „Erste bankom”. Teško je reći kada ćemo sve finalizovati. Nije zahvalno davati lepa, a neostvariva obećanja, ali uložićemo maksimalne napore da sve bude što brže.
Ovim rečima je pravni zastupnik konzorcijuma GRUPPO ZILLIO, advokat Oliver Zeveđi prokomentarisao presudu Upravnog suda koja, kako je rekao, omogućava da i grad Zrenjanin i konzocijum odahnu i krenu napred. Sud je presudu doneo bez usmene rasprave.
PRODAJA NIJE AKTUELNA?
Posle ove presude čini se da prodaja fabrike državi, o čemu se nagađalo proteklih meseci, postaje manje aktuelna.
Presudom Upravnog suda u Beogradu (Sudskim većem je predsedavao sudija Stevo Đuranović), koja je našoj redakciji prosleđena putem elektronske pošte, poništava se rešenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije iz novembra prošle godine, kada je odbačen zahtev za izdavanje sanitarne saglasnosti na Idejni projekat fabrike za proizvodnju pitke vode u Zrenjaninu.
Posebno je zanimljiv deo presude kojim se pobija tvrdnja Ministarstva zdravlja da konzorcijum, koji je izgradio postrojenje za prečišćavanje vode, nije imao takozvanu aktivnu pravnu legitimaciju za podnošenje zahteva za izgradnju postrojenja, budući da je investitor njegove gradnje. Ovakav stav Suda neposredno proizilazi iz činjenice da je konzorcijum sa JKP „Vodovod i kanalizacija” potpisao 12. februara 2015. godine ugovor o javnoj nabavci usluge prečišćavanja pitke vode. Ugovorom su obuhvaćeni projektovanje, izgradnja, puštanje u rad i upravljanje postrojenjem.
KONZORCIJUM PRERAĐUJE, „VODOVOD”DISTRIBUIRA
Presuda Upravnog suda govori i o pogrešnom tumačenju pravnog statusa konzorcijuma koji je izgradio postrojenje: konzorcijum je imao i ima dužnost da pruži uslugu prečišćavanja vode, a prečišćenu vodu distribuira Javno preduzeće. Dakle, konzorcijum neće obavljati komunalnu delatnost vodosnabdevanja. Konzorcijum se u tom smislu pozvao i na mišljenje Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture od 27. septembra prošle godine, u kom se navodi da je Konzorcijum investitor izgradnje Fabrike vode, te da prema Zakonu o planiranju i izgradnji, jedino investitor može biti stranka u postupku izdavanja upotrebne dozvole. Samim tim, ima pravo da bude učesnik u postupcima izdavanja prateće dokumentacije koja se izdaje uz upotrebnu dozvolu, u ovom slučaju sanitarne saglasnosti.
Zanimljiv je deo izreke presude kojim se jasno kaže da je sanitarni inspektor imao dužnost jedino da na osnovu analiza izda ili uskrati mišljenje da li Idejni projekat zadovoljava uslove sanitarnog nadzora i, u zavisnosti od toga, izda ili uskrati davanje sanitarne saglasnosti. Sanitarni inspektor nije bio ovlašćen da ocenjuje da li konzorcijum spada u krug pravnih lica koja mogu da se bave delatnošću javnog vodosnabdevanja. Na taj način sanitarni inspektor je prekoračio svoja ovlašćenja.
Izreka presude Upravnog suda navodi odredbe člana 17. Zakona o sanitarnom nadzoru kojim se propisuju postupci koje je dužna da obavi Sanitarna inspekcija, a koji tek treba da uslede. – Od svega toga ne bežimo, naprotiv – kažu u konzorcijumu.
Najintenzivniji građevinski radovi na gradilištu fabrike vode obavljani su tokom jake zime 2016/2017. Oprema je montirana u proleće prošle godine. Krajem avgusta iste godine prečišćena voda puštana je desetak dana u javnu mrežu.

 • ČEDOMIR JANJIĆ:AUTO-PUT DO BEOGRADA
  Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, gostujući na Televiziji „Santos” najavio je da će, umesto „brzog puta” (šnel-štrase) od Zrenjanina do Beograda biti izgrađen pravi autoput, u punom profilu, sa šest traka; po dve u svakom smeru plus dve zaustavne. A postojeći asfaltni put takođe bi ostao u funkciji.
  Izgradnja autoputa bila bi nastavak intenzivnih radova na obilaznici oko grada, uključujući i most preko Begeja na trasi ove saobraćajnice.
  Gradonačelnik je najavio i svečano otvaranje pogona za proizvodnju električnih provodnika američko-korejske kompanije „Eseks”, krajem novembra ili prvih dana decembra.

 

 • CENE
  Osam i po miliona evra uložili su Konzorcijum i „Erste banka” u izgradnju postrojenja.
  Cena kubnog metra prečišćene vode bila bi oko 28 evrocenti. Cena za potrošače bila bi, razumna je pretpostavka, veća.
  Svojevremeno je bila pominjana ideja da bi cena mogla biti srazmerna potrošnji, kao što je to slučaj sa strujom (zelena, plava i crvena tarifa).

M. Stojin