PROF. DR DRAGICA RADOSAV, DEKAN TEHNIČKOG FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN”

Fakultet kao brend Grada

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” je moderna visokoškolska institucija koja će sledeće godine obeležiti 45 godina postojanja. U prethodnom periodu, strateški okvir razvoja se realizovao kroz kontinuirano praćenje novih tehnologija i zahteva tržišta, radi unapređenja postojećih studijskih programa. Rezultat uloženog napora jeste taj da danas ova ustanovapredstavlja akademsku zajednicu nastavnika i studenata, prepoznatljiv kao vodeća intelektualna i stručna snaga ne samo regiona.
Fakultet je u periodu od 2016. godine do danas „otvorio vrata” za saradnju sa svim zainteresovanim institucijama i kompanijama u gradu. Održan je velik broj tribina, radionica i prezentacija za studente, učenike i zainteresovane građane, kao na primer: „ZR IT vremeplov”, „Karijerni dan”, motivacione radionice „Career”, prezentacija WEBIZ-a, Apple i WordPress radionica, okrugli stolovi iz preduzetništva, čas programiranja povodom, radionice, stručne tribine IT kompanija – kaže prof. dr Dragica Radosav, dekan Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” .
Fakultet je afirmisan ne samo u lokalnoj zajednici, već i šire?
– Učestvovali smo na sajmovima obrazovanja, Festivalima nauke i obrazovanja, manifestaciji „Noć istraživača”, a trenutno se pripremamo za sajam Nauka za privredu. Naši studenti su učestvovali na Dunavskom biznis forumu i na svim Studentskim konferencijama UNS-a. Aktivna smo članica IKT klastera u Zrenjaninu i FACTS klastera modne i odevne industrije Srbije. U decembru smo pozvani da budemo gosti i predavači na svetskoj konferenciji TFEWC u Šangaju, na Donghua univerzitetu, gde je centralni događaj formiranje Tekstilne asocijacije zamalja na putu svile.
Značajna je saradnja sa obrazovnim ustanovama?
– Potpisan je sporazum sa Zrenjaninskom gimnazijom koja je ove godine otvorila odeljenje za IT talente, a aktivno smo učestvovali i u formiranju IT odeljenja u srednjoj elektrotehničko
-građevinskoj školi „Nikola Tesla”. U toku je realizacija sporazuma sa HPTŠ „Uroš Predić” i Tehničkim fakultetom u Čačku. Sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda realizovali smo projekat za UNICEF. Spomenimo i saradnju sa Višom tehničkom školom strukovnih studija i Regionalnim centrom za talente u Zrenjaninu.
Značajna je i saradnja sa privredom?
– U poslednje dve godine smo potpisali protokole o saradnji sa Gradom Zrenjanin i brojnim ustanovama, a nastavili je sa NIS GASPROM-NEFT-om, ZREPOK-om, Levi 9… U toku je i utvrđivanje saradnje sa kompanijom Le Belier. Studenti raznih profila dobijaju stipendije, solidne nadoknade za stručnu praksu i ponude za posao, kod navedenih poslodavaca. Sa tekstilnog odseka velika grupa studenata odlazi na stručnu praksu u kompaniju „Pirin-Teks” u Bugarskoj. Trenutno je izražen problem nedovoljnog broja studenata u odnosu na potražnju. Stručna praksa je po modernom konceptu i mentorskom radu jer studenti rešavaju konkretne zadatke primenom stečenog obrazovanja.
Na putu znanja značajne su i međunarodone konferencije?
– Fakultet je svake godine organizator nekoliko, sada već tradicionalnih, međunarodnih konferencija. One se realizuju u partnerstvu sa brojnim stranim univerzitetima, a predavači nam dolaze iz raznih zemalja (Irana, Turske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, itd.). Takođe, redovno održavamo i video-konfereciju sa studentskim radovima, u sklopu konferencije ITEO, sa FIT-om iz Banja Luke.
Koje se aktivnosti planiraju do kraja godine?
– U toku je izbor za dekana Fakulteta, za period od maja 2019-2022. godine. Ovih dana pokrećemo u rad Inovacioni centar Tehničkog fakulteta i imenujemo direktora. U okviru ICTF-a će funkcionisati i Centar za kontinuiranu edukaciju. Otpočeli smo realizaciju republičkog projekta „IT
-lab-Laboratorija za inženjersku analizu, modeliranje i simulaciju” i kupićemo MATLAB, ArcGIS i Catia
-vodeći softver za 3D CAD dizajn. Nastojimo da budemo prepoznatljiv brend Grada Zrenjanina i Banata.

MILENA BEČEJAC