Da li Italijani i dalje podržavaju fabriku vode?

Piše: Dalibor Bubnjević

Pojedini mediji objavili su da je rešena pravna zavrzlama u vezi sa tzv. fabrikom vode i da će Zrenjaninci uskoro sa česama piti ispravnu tekućinu. Novinari su svoj optimizam bazirali na presudi Upravnog suda kojom je poništeno rešenje Ministarstva zdravlja. Međutim, da li je istina tako jasna, kako su pojedinci pokušali da nam je serviraju?
Presuda potvrđuje da su Grad i JKP „Vodovod i kanalizacija“ postupili u zakonskim okvirima, tj. da nisu raspisali javnu nabavku za nedozvoljenu aktivnost. Sledstveno navedenom, izlišna je teorija da će Zrenjanin, ili neki drugi nivo vlasti, kupiti postrojenja! Preostaje dilema kako će glasiti nova odluka nadležnog ministarstva po istom pitanju.
Sugrađane, ipak, najviše brinu tehničke performanse fabrike vode. Nije im jasno da li će ona moći da dobije sanitarnu saglasnost, budući da su, tokom desetak dana upumpavanja vode u sistem, rezultati meranja bili problematični. U određenim periodima je sve bilo u propisanim granicama, a potom su zabeležena značajna probijanja. Sumnju dodatno podgrevaju stanovišta prof. Dalmacije o primenjenoj tehnologiji.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ će morati da obavesti javnost da li je prethodni direktor izmenio bitnu odredbu javne nabavke, tj. bankarsku garanciju zamenio menicama. Takođe, biće dužan da saopšti da li je italijanski partner i dalje član konzorcijuma.