DAVANjE U ZAKUP DRŽAVNOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U ZRENjANINSKOM ATARU

Nema indicija da je bilo nepravilnosti
Na području Grada Zrenjanina nije bilo bespravnog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ovo je suština odgovora koji smo u utorak dobili od Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup i Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj Gradske uprave. Nema indicija ni u Poljoprivrednoj inspekciji da je bilo nezakonitog postupanja (obrada zemljišta bez plaćanja zakupa i ostalih oblika nezakonitosti).
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup predvidela je da se ove godine licitira 21.595 hektara. Stočarima bi, po pravu prečeg zakupa, pripalo 9.420 hektara, na osnovu infrastrukture (funkcionalnih sistema za navodnjavanje) 2.129 hektara, a bez plaćanja naknade (škole i druge državne institucije) obrađivalo bi se 81,9 hektara.

M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju