Žetva u Opštini Sečanj

Napunjeni ambari
Žetva pšenice i ječma na posedu preduzeća i zadruga u sečanjskoj Opštini praktično je privedena kraju, skladišta su puna, i sada se može reći da je reč o izuzetno rodnoj godini. Na 6.968 hektara pšenice za koje se evidencija vodi u lokalnoj samoupravi, zabeležen je izuzetan prosek prinosa od 8,1 tonu po hektaru. Pri tome, na posedu preduzeća i zadruga (na 3.768 hektara) rod je bio 8,2, a na individualnom sektoru (3.200 hektara) 8 tona, dok se vlaga kretala od 12 do 14 odsto.
Inače, najveće površine pod hlebnim žitom su u „Graničaru” Konak 758, „Rataru” Jaša Tomić 650 i „Svetom Nikoli” Sečanj 498 hektara. Najveći prosek je ostvaren u „Rataru”, 8,3 tone. U proizvodnji ječma, istina na skromnih 170 hektara, takođe je zabeležen dobar rod, od 5,2 tone po hektaru. Veoma dobar je i prinos tritikalea, na 161 hektaru u „Svetom Nikoli”, 6,5 tona po hektaru.

S. M.