ŽETVA JE OKONČANA, ROD JE ZADOVOLJAVAJUĆI, A KVALITET ODLIČAN

Na „Racinim” njivama prinos 9,4 tone po hektaru!

Zahvaljujući savremenoj mehanizaciji skidanje pšenice sa njiva je završeno brzo i efikasno, a zrno je smešteno u našem skladišnom prostoru. Ono što je još značajnije, u ovakvoj godini sa izmenjenim mikroklimatskim uslovima, je to što smo na naših 8.000 hektara oranica ostvarili prosečan rod od rekordnih 9,4 tone! To je postignuto najviše zahvaljujući našem stručnom timu koji vodi diplomirani inženjer Siniša Ilinčić. Naime, u navedenim uslovima proizvodnje najviše se u toku vegetacije bavimo ishranom biljke i sada je očigledno da rezultati nisu izostali. I naši kooperanti su imali solidne prinose. Cenu ćemo definisati 10. jula – kaže Dragan Raca, direktor i vlasnik „Raca” DOO.

Ovo preduzeće ima 32 otkupna mesta. Rukovodilac silosa u Torku Dejan Ćosić rekao je da raspolažu skladišnim kapacitetom od 1.500 tona i podnim skladištem od dve hiljade tona. Dodaje da je ove godine „Raca” ostvario saradnju sa oko stotinu kooperanata.
– Prihvatili smo sve ponuđene količine pšenice. Kvalitet zrna po hekolitru je bio između 77 i 80, dok je prosečna vlažnost iznosila 13 procenata. Naša avansna cena za poljoprivrednike iznosi 20 dinara za kilogram. Dosta ih je to prihvatilo, sledi naknadni obračun koji će se uraditi već tokom narednog meseca – naglasio je Ćosić.

Visoke temperature tokom juna odgovarale su žeteocima. Većina je za desetak radnih dana prikupila rod hlebnog zrna sa oko 53.000 hektara oranica, koliko je zasejano u srednjem Banatu.
– Završili smo žetvu na 180 hektara. Prosečan rod je oko od 6,5 tona po hektaru. Kvalitet zrna – od vlage do hektolitra – je na visokom nivou. Posebno je značajno što je žetva prošla bez problema kao što su oluja, grada i ostale nedaće koje su nas pratile prošle godine. Očekujemo da počne izvoz pšenice i da cena, koja je sada 20 dinara, bude uvećana. To bi nam mnogo značilo – kaže Milan Žebeljan iz Jaše Tomića i naglašava da u ovom mestu ima i ratara sa većim prinosima.
Kako navodi rukovodilac silosa „Konzul” Dejan Jovanović, rod umnogome zavisi od ulaganja u proizvodnju. Dodaje da i ove godine ima poljoprivrednika koji su zabeležili prosečan rod preko osam tona.
– Zadovoljni smo kvalitetom zrna i hektolitrom koji je oko 80. Naše preduzeće je poznat izvoznik i verujem da će tražnja za pšenicom na svetskom tržištu već od narednog meseca biti povećana – dodao je Jovanović.

Pre desetak dana Zadružni savez Vojvodine izašao je sa računicom da bi, na osnovu ulaganja u proizvodnju (koja po jednom hektaru iznosi oko 160.000 dinara), ovogodišnja cena pšenice trebalo da bude oko 30 dinara za kilogram. Teško je poverovati da će se ona i realizovati.
– Ima nagoveštaja da postoji veća potražnja za pšenicom, posebno one koja je ekstra kvaliteta. Treba reći da je i u svetu ove godine došlo do pada proizvodnje te žitarice što će sigurno stvoriti mogućnost za naš veći izvoz. To utoliko pre jer u silosima i skladištima imamo više od milion tona prošlogodišnjeg roda hlebnog zrna – procenjuje privredni analitičar Žarko Galetin iz Novog Sada.
Na kraju žetve stiže apel nadležnih inspekcijskih i vatrogasnih službi da poljoprivrednici ne pale žetvene ostake na njivama. Taj čin može da ima dalekosežne loše posledice. Za počinioce su nadležni predvideli i visoke kazne.

N. Božović