DILEME KOJE JE OTVORIO MR GORAN RAKIĆ

Tražio naknade uprkos svesti da neće raditi likvidacije
Mr Goran Rakić, javni pravobranilac Grada Zrenjanina, dobio je od Grada Zrenjanina više od 800.000 dinara od januara do juna 2017. godine, ne računajući platu za funkciju javnog pravobranioca. Osim naknada za rad, koje mu je Privredni sud dosudio u iznosu većem od 45.000 dinara mesečno, Rakić je dobio i presudu za nadoknade troškova u iznosu od 15.000 mesečno. Uz to, njegova mesečna plata, koju je prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, iznosi 98.490 dinara. Kada se sabere, to je tačno 810.779 plus 492.450 dinara, što znači da je iz budžeta za javnog pravobranioca izdvojeno 1.303.229 dinara za pet meseci.
Međutim, pitanje je da li je mr Goran Rakić moralno postupio kada je pokrenuo vanparnični postupak pred sudom za dobijanje naknada za rad i opravdane troškove 28. decembra prošle godine, iako je tada već mogao da zna da mu je čak i žalba na odluku Agencije za borbu protiv korupcije u slučaju zrenjaninskog glasila odbijena? Naime, on je zatražio saglasnot za obavljanje funkcija likvidatora u tri zrenjaninska preduzeća od Agencije, ali je taj organ odlučio da bi javni pravobranilac u Zrenjaninu u tom slučaju bio u sukobu interesa. On se na te odluke žalio, ali je prva žalba, za Javno preduzeće „Radio Zrenjanin”, odbijena krajem prošle godine.
Takođe, pitanje je zašto bi uopšte dobijao naknadu za rad i naknadu troškova, kada je sam obavestio Skupštinu grada Zrenjanina da neće obavljati pomenutu funkciju? Već krajem novembra on je razrešen te dužnosti, a za likvidacionog upravnika postavljen je Željko Babić. To znači da Rakić nije mogao da radi u postupku likvidacije zrenjaninskog Radija ako je to radio Babić. Pri tom, Rakić je bio izvestilac u Predlogu za usvajanje početnog likvidacionog izveštaja JP „Radio Zrenjanin”, a da li je to vredno prosečne plate u Srbiji? Još bolje pitanje je da li je to jednako sastavljanju pomenutog izveštaja – koji je sastavio Željko Babić – jer je Babiću određena ista naknada za rad i naknada troškova?
Prema informacijama iz Agencije, taj organ nije upućen u to da je Rakić tražio i dobio naknade za JP „Radio Zrenjanin”. Kada smo od Agencije tražili da prokomentariše taj potez, odgovoreno nam je da to „nije u njihovoj nadležnosti”, ali da „bi trebalo da se obratimo Tužilaštvu”.

S. K.