Đekna preživela, „fabrika vode“ nije

Piše: Dalibor Bubnjević

Autor poznatog TV serijala u bivšoj Jugoslaviji bio je prorok! Bio je u pravu, Đekna je preživela. Međutim, ovdašnja tzv. fabrika vode nije bila te sreće. Presudili su joj zakon, zdrav razum i građanski aktivizam. O pokojniku sve najbolje, neka mu je večna slava!
Život ide dalje, moramo pažnju usmeriti ka budućnosti. Najavljena sednica Skupštine grada ohrabruje mnoge. Nakon višegodišnje apstinencije, započinje novi investicioni ciklus vredan oko četiri miliona evra. Akcenat će biti na kritičnim tačkama za razvoj Zrenjanina. Na rehabilitaciju ulica, izgradnju trotoara i biciklističkih staza otići će skoro milion evra. Slična svota biće opredeljena za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže.
Oko 123 miliona dinara je opredeljeno za adaptaciju, rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata.
Kako bi naš grad ostao atraktivna lokacija za investiranje, na infrastrukturno opremanje građevinskog zemljišta utrošiće se pola miliona evra.
Budžetska sredstva biće usmerena i za izradu tehničke dokumentacije: saobraćajnice i objekti niskogradnje (21 milion dinara), atmosferska kanalizacija (26 mililiona), sanacija gradske deponije (14 miliona) itd.