DOSPEVA NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE

Druga rata 15. maja

Javno-vodoprivredno preduzeće (JVP) „Vode Vojvodine” podseća da se naknada za odvodnjavanje za fizička lica plaća u jednakim tromesečnim ratama, a da se do dobijanja rešenja za tekuću godinu plaća akontacija u visini tromesečne obaveze iz prethodne godine.
Kako ističu, prva rata za 2021. godinu dospela je 15. februara, druga će stići 15. maja, treća 15. avgusta, a poslednja rata 15. novembra. JVO „Vode Vojvodine” takođe obaveštavaju da se za svaki dan kašnjenja obračunava zakonski propisana kamata.
Za pitanja u vezi sa naknadama za odvodnjavanje zainteresovani mogu da se obrate Korisničkom servisu ovog preduzeća besplatnim pozivom na broj: 0800/21-21-21 ili imejlom na: korisnik@vodevojvodine.rs.

L. Z.