DR IVAN BOŠNjAK O REIZBORU ZA DRŽAVNOG SEKRETARA I DIGITALIZACIJI PODATAKA JAVNIH USTANOVA

Država će postati efikasan servis građana
Dr Ivan Bošnjak je u septembru ponovo imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U isto vreme prestao je da predaje na Visokoj poljoprivrednoj školi u Šapcu zbog nove dinamike rada koju je uvela ministarka Ana Brnabić. Naš sagovornik veruje da je kombinacija prethodnih rezultata i potrebe za kontinuitetom i koordinacijom poslova u okviru nadležnosti Ministarstva, bila odlučujuća za njegov reizbor. Takođe, kako kaže, politička podrška nije izostala.
Po čemu ćete pamtiti 2016. godinu?
– Početkom godine završili smo zakonodavni ciklus u Ministarstvu donošenjem dugo očekivanog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Uspešno smo prošli kroz izborni ciklus na tri nivoa, a ja sam rukovodio timom koji je to neposredno sprovodio. Takođe, na profesionalnom planu sam pohađao, kao jedan od 15 polaznika, petu klasu Visokih studija bezbednosti pri Školi nacionalne odbrane. Na ličnom planu, izdvojio bih da je moja najmlađa ćerka ove jeseni postala đak prvak…
Prošle godine ste i doktorirali?
– Zbog aktivnog ulaska u politiku 2012. godine, završetak postdiplomskih studija je morao da pričeka skoro šest godina. U septembru sam odbranio doktorsku disertaciju iz mikrobiologije, na mom matičnom Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, na kom sam i magistrirao 2010. Sve ovo je bilo moguće uz punu podrške supruge Jelene, porodice, mentora i niza dobrih ljudi i dragih prijatelja.
Da li još predajete na Visokoj poljoprivrednoj školi u Šapcu?
– Nažalost, ovog semestra ne predajem. Ponuđen mi je angažman na više predmeta, ali zbog nove dinamike rada u Ministarstvu nisam mogao da prihvatim dodatne obaveze. Svakako mi je drago da su ove jeseni prvi studenti upisani na studijske programe i u Zrenjaninu, kao i da će „banatsko odeljenje” ove škole nastaviti da se razvija i u narednim školskim godinama.
U kakvom je stadijumu digitalizacija podataka, odnosno elektronsko povezivanje ustanova?
– Raspisan je tender i izabran najbolji ponuđač za elektronske servise koji će povezati šest državnih institucija koje zajedno poseduju oko 80 odsto podataka državne uprave.
Do kada bi taj proces trebalo da bude završen?
– Ugovor je potpisan 31. oktobra, a rad na ovom sistemu treba da bude gotov do maja 2017. godine. Rezultat će biti ukidanje gotovo sedam miliona papira godišnje, koje su građani do sada donosili ili preuzimali sa raznih šaltera.
Kako će to promeniti odnos između građana i države?
– Država će postati servis za građane. Tehnologija stalno napreduje, ali nisu baš svi elementi sistema državne uprave spremni da je podjednako uspešno primenjuju. Negde su to zakonske i proceduralne prepreke koje se moraju u kontinuitetu otklanjati, negde je to ukorenjena loša praksa i neodgovornost prema korisnicima, a u našoj situaciji primećujemo i različita ograničenja materijalne prirode, znanja, pa i profesionalne kulture.
Kakvu ulogu naš grad ima u planovima i programima Ministarstva državne uprave i lokalne samoprave za 2017. godinu?
– Naš grad je tokom 2016. godine bio domaćin više skupova, radionica i ekspertskih seminara u kojima je učestvovalo Ministarstvo u kojem radim. Kroz projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” Zrenjanin je izabran kao jedan od 20 gradova, između 97 lokalnih samouprava, koji će dobiti „paket podrške” za unapređenje funkcionisanja uprave.
Da li će u Zrenjaninu biti smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru?
– Zrenjanin je kroz proces racionalizacije prošao uspešno i već sada je broj zaposlenih u javnom sektoru za oko 100 manji u odnosu na vreme usvajanja Odluke Vlade iz 2015. godine. Prirodni odliv i zabrana zapošljavanja su dali efekte.
Ali ima i manjka zaposlenih…
– Već sada se suočavamo sa povećanim potrebama za angažovanjem kompetentnih ljudi na poslovima ozakonjenja objekata. Slično je i u drugim oblastima – zdravstvu, predškolskim ustanovama, komunalnim delatnostima. Mnogo odgovornosti je i na gradskom rukovodstvu. Zato im, kao i našim sugrađanima, želim svako dobro u godini koja je počela. Želim da jedni drugima budemo podrška, a da vaš i naš list sve to zabeleži.
SUZANA KOKAVSKI