DR MILE LOVRE, DIREKTOR VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU

Studenti su uvek bili naši najbolji promoteri

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu nastala je spajanjem Više tehničke i Više tehnološke 1960. godine i nastavlja dobru tradiciju obrazovanja. Do sada je diplomu inženjera steklo više od 10.000 studenata sa teritorije bivše SFR Jugoslavije. Studije su u ovoj školi završavali i strani studenti, najviše iz Libije, Sirije i Iraka.
Znanja koja su stekli, omogućila su im da nastave posao i ostvare uspešne karijere u domaćim i svetskim kompanijama. Osposobljavanje tako velikog broja kvalitetnih stručnjaka bilo je moguće zahvaljujući stručnosti i pedagoškom umeću nastavnog kadra i opremljenosti kabineta i laboratorija.
– Školske 2007/2008. godine, Viša tehnička škola je na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, transformisana u Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu, kojom je prihvatila principe i norme Bolonjske deklaracije. Prelaskom na novi sistem studija, škola se obavezala da obrazuje strukovne inženjere koji će odmah po diplomiranju moći da se uključe u proizvodni proces preduzeća.
Škola je bila uključena u realizaciju više različitih razvojno-istraživačkih projekata, što je značajno doprinosilo podizanju kompetencija nastavnika i saradnika. Profesionalnim obrazovanjem kroz inovativne studijske programe, teži se sticanju znanja i sposobnosti koja će biti primenljiva u eri postindustrijskog društva, osposobljavanju za timski i interdisciplinarni rad, kritičkom i inovativnom razmišljanju i menjanju stvarnosti – kaže za naš list dr Mile Lovre, direktor ove obrazovne ustanove.

Završen je prvi upisni rok u prvu godinu studija. Kakav je Vaš komentar?
– U prvom upisnom roku veliko interesovanje je bilo za studijske programe elektrotehnika i računarstvo, tehnološko inženjerstvo, inženjerstvo zaštite na radu i mašinsko inženjerstvo. Ostalo je dosta mesta za upis na budžet na studijskom programu inženjerski menadžment u kriznim uslovima, kao i za upis na budžet na studijskom programu tehnološko inženjerstvo. Takođe, ostalo je pet slobodnih mesta za upis prema programu afirmativnih mera, a koja se finansiraju iz budžeta AP Vojvodine (jedan za pripadnike romske nacionalnosti, dva za lica sa invaliditetom i dva za državljane Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu. Upisnu kvotu, posebno za studije na teret budžeta planiramo da ostvarimo u drugom konkursnom roku od 4. do 19. oktobra.

Kako Vi i Vaš tim vidite dalji razvoj visokog strukovnog obrazovanja?
– Naši zadaci su razvoj novih studijskih programa – osnovnih i master studija, opremanje laboratorija najsavremenijim nastavnim sredstvima, unapređenje metodike nastavnog rada, zauzimanje dobre pozicije u sistemu visokih strukovnih škola, unapređenje stvaralaštva i osiguranje kvaliteta i standarda obrazovnog rada, intenzivnije povezivanje sa privredom radi međusobnog transfera znanja i uključivanja studenata u proizvodnu praksu tokom studija. Pripremamo akreditaciju kratkih, jednosemestralnih i dvosemestralnih studija za kadrove iz poznatih privrednih kolektiva.

Posle sticanja diplome, prirodno je da se postavi pitanje – kako do posla?
– Zadatak nam je i stvaranje uslova za zapošljavanje studenata odmah po diplomiranju. Diploma naše škole će biti garant budućeg lakšeg zapošljavanja prema stečenim kompetencijama. Omogućavamo najviše standarde obrazovanja, sticanje znanja i zvanja koja su u skladu sa potrebama savremene proizvodnje i tržišta rada. Koliko smo bili uspešni u svom radu, najbolje govore studenti koji su stekli diplomu u ovoj školi i uključili se u proces rada. Inženjeri sa diplomom Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu su naši najbolji promoteri.

  • AKREDITACIJA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA
    – Radosna vest za sve nas je da smo dobili akreditaciju master strukovnih studija mašinskog inženjerstva i tehnološkog inženjerstva.
    Konkurs za upis na master strukovne studije raspisaćemo početkom oktobra tekuće godine.Naglašavam da već dve godine postoji veliko interesovanje za studije uz rad. Praksa je pokazala da su studenti koji imaju status studenta uz rad postizali zapažene rezultate tokom studija.

M. Bečejac