DRAGAN ĆAPIN, PREDSEDNIK VATROGASNOG SAVEZA SRBIJE

Podrška države – vetar u leđa dobrovoljnom vatrogastvu

Tradicija vatrogastva u Banatu i Vojvodini duža je od dve stotine godina. – U nekim dobrovoljnim vatrogasnim društvima imamo situaciju da su dobrovoljni vatrogasci bili i deda i otac, a sada i njihova deca. To je ta tradicija koju imamo u Vojvodini kojom se možemo ponositi – ukazuje Dragan Ćapin, predsednik Gradskog vatrogasnog saveza (GVS), koji je pretprošle godine izabran za predsednika Vatrogasnog saveza Srbije (VSS).
Iako se tada govorilo da u Srbiji postoji oko 400 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD), utvrđeno je, kako kaže, da je „aktivno oko 230 do 240”. Preduzmaju se mere podrške, pokreću vatrogasna društva koja su zamrla, ili se inicira osnivanje novih.
Zrenjanin je svoja društva očuvao, i danas ih ima 23, svako raspolaže vatrogasnim vozilom, a broje ukupno 2.500 članova, od kojih su 352 operativca i članovi Jedinice opšte namene civilne zaštite.

Kolika je podrška države i Grada Zrenjanina razvoju dobrovoljnog vatrogastva?
– Uspeli smo da održimo dobrovoljna vatrogasna društva (DVD), uz velike napore i odricanja i uz veliku podršku Grada. Oprema koja je nabavljena prošle godine, u iznosu od 10 miliona dinara, usledila je učešćem na konkursu Vlade Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu. Gradski vatrogasni savez (GVS) je na tu sumu izdvojio još 2 miliona PDV-a, što smo morali platiti. Zahvalni smo što je Grad Zrenjanin u proteklom periodu svake godine izdvajao određena sredstva koja su usmeravana za rad DVD i GVS. U prethodnoj godini je i MUP Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, objavio konkurs za nabavku zaštitnih uniformi za dobrovoljne vatrogasce u iznosu od 25 miliona. Dobrovoljni vatrogasci iz cele Srbije su počeli snabdevanje ličnom zaštitnom opremom. Postali smo jednoobrazni i prepoznatljivi, a dobili smo i visok stepen zaštite prilikom intervencija.

Koliko je VSS sličan u organizaciji i delovanju u odnosu na region i Evropu, a po čemu se razlikuje?
– VSS je član Međunarodne CTIF organizacije i u tom smislu smo ukorak sa Evropom. Razlikujemo se u količini i kvalitetu opreme, jer je kod nas dobrovoljno vatrogastvo stagniralo i propadalo u poslednjih 30 godina, ali što se tiče volje, entuzijazma i hrabrosti, naši dobrovoljni vatrogasci su sigurno ispred njih.
Novi ministar MUP-a Srbije Aleksandar Vulin najavio je sredstva namenjena jačanju DVD.
– Zahvaljujući podršci MUP-a Republike Srbije i ministra Vulina, kao i v.d. načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića, VSS je dobio 50 miliona dinara za nabavku opreme. Raspisana je Javna nabavka za opremu za gašenje šumskih požara i Javna nabavka za opremanje DVD- a. MUP Republike Srbije je 19. marta objavio još jedan konkurs od 25 miliona dinara za nastavak nabavke kolektivne opreme za DVD. U toku je i konkurs na 20 miliona dinara za nabavku lične opreme koji je raspisala Vlada Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu.
Kao što vidite, imamo snažnu finansijsku podršku od države, MUP-a Republike Srbije i Sektora za vanredne situacije. Naš plan je da se do sredine sledeće godine sva DVD na teritoriji Republike Srbije uniformišu, dobiju novu opremu i određeni broj vatrogasnih vozila.

Saradnja profesionalaca i dobrovoljaca?
– Saradnja sa Sektorom za vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije je na izuzetnom nivou. Vatrogasni savez Srbije se, između ostalog, sada priprema da formira jednu interventnu četu od 100 operativnih članova koja će imati zadatak da pomaže Sektoru za vanredne situacije, a biće vezani za teritoriju cele Srbije. I na lokalnom nivou saradnja je odlična.

  • ZAJEDNO
    Šta se desilo u Banatskom Despotovcu na Domu kulture u kome su dobrovoljnim vatrogascima oduzete prostorije? Da li su požar gasili zajedno članovi DVD i profesionalci?
    – Nemam podatak šta je uzrok požara u zgradi Doma kulture u Banatskom Despotovcu, ali sa ponosom mogu reći da su naši dobrovoljci iz DVD Banatski Despotovac prvi izašli na mesto požara i suzbili širenje požara, kako na drugi deo zgrade, tako i na susednu kuću. Po dolasku profesionalaca učestvovali su u snabdevanju vodom njihovih vozila. Ovo je klasičan primer sadejstva dobrovoljaca i Sektora za vanredne situacije.

Branka Jajić