DRŽAVNI SEKRETAR DR IVAN BOŠNjAK O DIGITALIZACIJI, KAPACITETIMA I DUGOVIMA

Navike se teško menjaju
Premijerka Srbije Ana Brnabić objavila je početkom septembra da će digitalizacija svih uprava biti prioritet Vlade RS u narednom periodu, a ovih dana se u svim medijima govori o tome da će sistem „FT1P” biti ugašen, odnosno da će građani sve svoje dokumente zaista moći da dobiju „onlajn”. Da li to znači nova zapošljavanja, promene navika ili planova Vlade, za list „Zrenjanin” otkrio je dr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i loaklne samouprave.
– Nasleđene navike se menjaju, a tržište razvija tako da se država modernizuje. Srbija je već uhvatila korak sa svetom kada je trend digitalizacije u pitanju. Ograničenje zapošljavanja je i dalje na snazi, a novi kadrovi se po pravilu sada biraju spram potrebe posla, kvalifikacija, veština i znanja, a ne na osnovu partijske pripadnosti ili rodbinskih veza.

 

2 - 1 - ivan bosnjak

 

Da li postoje ljudski i tehnološki kapaciteti u državnoj upravi i lokalnim samoupravama za digitalizaciju?
– U mnogim segmentima komunikacije sa državom građani već prepoznaju napredak, pa tako lakše i bez „obijanja pragova i šaltera” dolaze do potrebnih dokumenata, dozvola, potvrda i uverenja. Proces unošenja matičnih knjiga u centralni sistem se ovih dana završava na celoj teritoriji Srbije, a uveliko traje prenošenje podataka iz knjige državljana u ovaj sistem. Uvezivanjem šest velikih informacionih sistema (Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, NZS, matične knjige, podaci o državljanima RS, itd.) na centralnom nivou omogućiće da i lokalne samouprave bolje i efiksanije funkcionišu, štede i svoje i vreme i novac građana. Struktura kadrova u lokalnim samoupravama se menja kroz proces stručnog usavršvanja kao obaveznog elementa novog sistema upravljanja ljudskim resursima. Znanja iz privrede, principi i metodi iz ovog sektora, u kome se učinak meri rezultatima, vrlo brzo će postati standardi u sistemu kvaliteta rada dobre uprave u Srbiji na svim nivoima.

Zašto građani još moraju da uzimaju izvode iz matičnih knjiga, iako se govori da su službe elektronski povezane?
– Kao što država menja svoje navike, tako se i građani moraju osloboditi svojih. Država je omogućila da građani do ovih dokumenata dođu jednostavno, ali je i omogućila da imaju pravo da ukažu na pogrešno postupanje pojedinaca i institucija koji bespotrebno građanima troše vreme i novac tražeći da građani izigravaju kurire. Imam privilegiju da u radu na reformama radim, evo, sa trećim ministrom, a ni sada se ne odustaje od principa otvorenosti za razgovor, razmene utisaka, i dobronamernih saveta, pa i kritika, bilo od strane građana i privrede ili drugih organa vlasti.

Da li će u budućnosti biti „ugašeni” okruzi usled reorganizacije?
– Okružni nivo je sastavni deo 200-godišnje tradicije srpske loklane samouprave i u različitim istorijskim periodima je imao svoju manje ili više važnu ulogu. Sadašnji okruzi i njihovi načelnici su u nekim sredinama možda nedovoljno prepoznatljivi, ali mnogi od njih, među kojima se naši srednjebanatski posebno ističu, pokazuju inicijativu, i mogu odigrati važnu ulogu u međuopštinskoj, naročito u prekograničnoj saradnji, ljudskim pravima i primeni propisa, i kada je najteže – u vanrednim situacijama.

  • LOKALNE SAMOPRAVE PREZADUŽENE
    Na pitanje kako komentariše stanje u lokalnim samoupravama koje su, prema poslednjim istraživanjima, prezadužene – nasuprot državnoj upravi koja dobro posluje, državni sekretar odgovara:
    – Nasleđeno je takvo stanje, ali je sve bolje. Finansijska situacija u lokalnim samoupravama je posledica lošeg upravljanja decenijama unazad. Moramo da shvatimo da su promene koje nastojimo da uvedemo proces, i da se u ovako složenim sistemima ništa ne može uraditi preko noći. Popravljanje privredne i finansijske situacije u državi, ali i reforme koje sprovodimo, uvešće red i na ovom polju. Srbija je po mnogim parametrima već izjadnačena sa zemljama u okruženju, a naš Zrenjanin i dalje prednjači među gradovima u Srbiji, pre svega po uslovima za poslovanje i obrazovanje. Kada nam za kratko vreme iz slavina poteče ispravna pijaća voda, i obezbedimo prečišćavanje otpadnih voda uz dobru saobraćajnu povezanost, bićemo poželjno mesto za život u evropskim okvirima.

 

Suzana Kokavski