Ekonomsko osnaživanje izbeglica

Pomoć za nabavku elektro-opreme

Gradska uprava Zrenjanina podržaće javnom nabavkom ekonomsko osnaživanje izbeglih lica kroz nabavku elektroerviserske opreme vredne 166.667 dinara i opreme za hlađenje i osvežavenje jednake vrednosti, bez, odnosno po 200.000 dinara sa porezom na dodatnu vrednost. Otvaranje ponuda po prvoj „partiji” zakazano je za danas (petak, 25. oktobar) u 10, a po drugoj u 10.30 časova. u Odeljenju za privredu gradske uprave – ulica Slobodana Bursaća 4.
Raspisom oglasa precizirano je da se, kada je reč o elektro-serviserskoj opremi, mora raditi o aparatu za zavarivanje MIG 210L jačine struje od 210 ampera, sa pripadajućim alatom.
Oprema za hlađenje i osvežavenje podrazumeva opremu za živinarsku farmu površine 400 kvadratnih metara sa dva dubinska i pet bočnih ventilatora.
U oba slučaja se radi o stimulisanju proizvodnih delatnosti.
M. S-n.