ELEKTRONSKA M4 PRIJAVA ZA ZAPOSLENE predstavljena u sali bioskopa „sinema”

Rok za predaju obrasca – 30. april
Novi elektronski servis PIO fonda namenjen je isključivo poslodavcima koji M4 obrazac podnose za svoje zaposlene, ali i agencijama koje za poslodavce izrađuju M4 prijavu. Ovo svakako puno znači, s obzirom na to da će praktično i njima biti ubrzan i pojednostavljen posao, a nama u Fondu to znači umanjenje gužvi na šalterima, koje su uvek prisutne, budući da poslodavci imaju zakonsku obavezu da do 30. aprila predaju M4 obrazac za prethodnu godinu – rekao je zamenik direktora Pokrajinskog fonda PIO Čedomir Francuski na prezentaciji održanoj u sali bisokopa „Sinema”.
Skup je organizovala Regionalna privredna komora u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, u cilju upoznavanja privrednika sa elektronskom M4 prijavom za zaposlene. Među uvodničarima su bili viši savetnik u Savezu računovođa i revizora Srbije mr Snežana Mitrović i pomoćnik direktora Sektora za ostvarivanja prava iz PIO Gordana Vuković.
– Elektronski prenos podataka po jedinstvenim matičnim brojevima osiguranika, iskazanim osnovicama i utvrđenim doprinosima, unaprediće evidencije kod fonda PIO. Skratiće postupak dokazivanja i provere, kako osnovica tako i uplaćenih doprinosa, jer će svi ti podaci biti sadržani u jedinstvenoj bazi podataka koju će centralni registar dostaviti fondu PIO – rekla je, pored ostalog, Snežana Mitrović.

Lj.ĐURIĆ
Opširnije u štampanom izdanju