POLjOPRIVREDNICI NEZADOVOLjNI NOVIM ZAKONOM I AGRARNOM POLITIKOM DRŽAVE

Smanjenje subvencija uzalud pravdaju čuvanjem budžeta
Samostalni, obrazovani, od države podržani i slobodno udruženi farmeri trebalo bi da budu preovlađujući oblik organizovanja proizvođača hrane u našoj zemlji. Tako je u svim zemljama Evropske unije, pa i u onima koje nijedan dan nisu bile socijalističke.
Ovaj zaključak zajednički je stav učesnika tribine o poljoprivredi, održane u četvrtak u sali biosokopa „Sinema”.
– Obrt novca u agraru je spor, a ciklične krize su neizbežne. Državni podsticaji ne izostaju ni u poljoprivedi najbogatijih zemalja, kao što su zemlje Evropske unije i SAD. Subvencije su kod nas sada drastično smanjene, sa 12 da 4 hiljade dinara po hektaru – rekao je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dr Miroslav Malešević na tribini koju je organizovao Savez udruženja poljoprivrednika Banata. Skupu je predsedavao Dragan Kleut, a tribinu je vodio ugledni zemljoradnik Slavko Vukov, koji je jezgrovito izrazio suštinu nezadovoljstva poljoprivrednika aktuelnim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu:

M. STOJIN
Opširnije u štampanom izdanju