ELVIRA KOVAČ O NOVOJ FUNKCIJI U SAVETU EVROPE: Priznanje za dosadašnji rad

  • Kao izabrana predstavnica nacionalnih manjina, smatram svojom obavezom da pomognem razvoj demokratije u Srbiji i Zrenjaninu – kaže naša sagovornica

Narodna skupština Republike Srbije (NSRS) ima više stalnih delegacija u raznim telima, kao što su Savet Evrope, OEBS, NATO, a stalna delegacija u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) je jedna od najznačajnijih. Delegaciju NSRS čini sedam članova iz raznih političkih stranaka, koji četiri puta godišnje u Strazburu učestvuju na redovnim zasedanjima. Svako od njih tamo radi u okviru svoje političke grupe i u dva komiteta.
Naša sugrađanka Elvira Kovač, potpredsednica Saveza vojvođanskih Mađara, članica je Komiteta za jednakost i nediskriminaciju, kao i Komiteta za socijalna pitanja, zdravlje i održivi razvoj. U okviru prvog Komiteta, godinama učestvuje i u radu Podkomiteta za prava manjina, čija je potpredsednica postala u januaru 2017. godine.
Šta predstavlja nova funkcija i koliko vam je značajna?
– Izuzetno mi je velika čast i doživljavam je kao priznanje za dosadašnji rad. Proteklih godina radila sam na pravima omladine, pratila sam položaj Romkinja, njihovu situaciju u zemljama članica SE, pa na problemima neformalnog obrazovanja. Spektar glavnog Komiteta, u okviru kojeg radi ovaj Podkomitet, izuzetno je širok i najčešće se radi na izveštajima koji se bave ženskim pravima, nasiljem u porodici, diskriminacijom LGBT osoba, pa bih volela da se više pažnje posveti i tradicionalnim manjinama. Vrlo je bitno da pratimo primenu Okvirne konvencije o pravima nacionalnih manjina.
U kojoj meri će to pomoći građanima Zrenjanina?
– Smatram da treba iskoristiti svaku priliku da se poboljša vidljivost Srbije. Savet Evrope bazira se na vladavini prava, demokratiji i ljudskim pravima. Osnovni pravac ka kojem idu rezolucije koje se tamo donose je da su svi građani jednaki pred zakonom i imaju ravnopravan pristup vlasti. Kao konkretizacija principijalne političke obaveze i osnovnih načela, postoje prava i sloboda nacionalnih manjina na očuvanje svoje jedinstvenosti, koje uključuju niz prava i mogućnosti. Kao izabrana predstavnica nacionalnih manjina, smatram svojom obavezom da pomognem razvoj demokratije u Srbiji i Zrenjaninu, pošto na demokratiju gledam kao na društvenu formu, koja podrazumeva suživot i razgovor u poštovanju i solidarnosti.
Koliko se Parlamentarna skupština Saveta Evrope razlikuje od Narodne skupštine Republike Srbije?
– Način rada se u potpunosti razlikuje. Bitni su kontakti sa poslanicima iz što više zemalja članica SE i treba biti aktivan u okviru političkih grupa. Teme na kojima će se raditi rezolucija i preporuke, pokreću poslanici (za pokretanje takozvanog „motion for resolution” potrebna je podrška minimum 20 poslanika iz najmanje pet zemalja). Potom se lobira kod funkcionera (predsedništva PSSE, predsednika raznih političkih grupa i Komiteta), koji čine Biro, da bi ga prihvatio i prosledio matičnom Komitetu, koji bira izvestioca iz redova svojih članova i u naredne dve godine se priprema dokument, koji na kraju ide na plenum.
Kakav su vaše impresije o Strazburu kao sedištu Saveta Evrope?
– Kada su sednice Evropskog parlamenta (svakog meseca po jedna radna nedelja), grad je još življi nego kad su zasednja PSSE. Grad je studentski, može se sresti dosta mladih ljudi. Najlepši je leti, kada su dani muzike. Zainteresovanim čitaocima bih preporučula da se prijave za stažiranje u Evropskom parlamentu i steknu dragoceno iskustvo.
I.ISAKOV