TRIBINE NA „PUPINU” : Diplomci o svom radnom iskustvu

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu organizuje stručne tribine pod nazivom „ALUMNI@ TFZR”. Cilj tribina jeste da diplomirani studenti, koji su zaposleni u različitim firmama, predstave svoja iskustva, kroz prikaz rešenja i tehnologija koje koriste.

– Na ovaj način Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu obezbeđuje unapređenja kvaliteta nastave, kroz stalnu vezu sa privredom i njenim potrebama – kaže doc. dr Ljubica Kazi, rukovodilac organizacije tribina.

Prva u nizu stručnih tribina, koja će biti organizovane u martu, vezana je za rad Katedre za informacione tehnologije pod nazivom „Iskustva programera iz realne prakse“. Organizatori ove tribine su, osim Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu i Grad Zrenjanin, zrenjaninski IKT Klaster i Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Zrenjanin.

M.B.