IZABRAN NOVI DEKAN I PRODEKANI FAKULTETA „MIHAJLO PUPIN”

Prioritet je povećanje broja upisanih studenata

Naredne tri godine na čelu Tehničkog fakulteta (TF) „Mihajlo Pupin” biće prof. dr Milan Nikolić. Tako je odlučeno u sredu, 8. marta, na sednici Saveta ove visokoškolske ustanove.
Nikolić je deo fakuletskog tima od 1998. godine, a od 2015. redovni je profesor Univerziteta u Novom Sadu. Organizaciono ponašanje, preduzetništvo, odnosi s javnošću i teorija odlučivanja su oblasti njegovog istraživanja. Objavio je 240 naučnih radova, od čega 26 u časopisima koji su na SCI listi.
Kako kaže, u narednom periodu jedan od važnih strategijskih ciljeva biće povećanje broja studenata kroz pojačanu promociju fakulteta. U planu je i akreditacija dva studijska programa i razmatranje mogućnosti za otvaranje novih.
Kako bi poboljšali atmosferu u kojoj se profesori, saradnici i studenti bave naukom podržaće održavanje naučnih konferencija, realizaciju projekata i objavljivanje časopisa, ističe Nikolić.

– Otvoreni smo prema novim i korisnim idejama. Spremni smo i na kritike kako bismo poboljšali rad. Moje namere su iskrene i pozitivno motivisane, za dobro Fakulteta, studenata i zaposlenih – kaže Nikolić.
Zbog profesionalnosti, za prodekanku za nastavu izabrana je prof. dr Sanja Stanisavljev, za nauku doc. dr Vesna Makitan, a za finansije prof. dr Bogdana Vujić.
Podsetimo, odlukom Saveta fakulteta sredinom januara smenjena je dekanka Dragica Radosav, koja je na mestu rukovodioca bila od 2016. godine. Potom je raspisan postupak za izbor novog dekana, a kao vršilac dužnosti funkciju je obavljala doc. dr Sanja Stanisavljev.
Inicijativu za razrešenje je na sednici Saveta, održanoj krajem decembra, pokrenuo studentski parlament. Nakon toga je nepoverenje profesorki Radosav izglasalo Naučno-nastavno veće, a potom jednoglasno i Savet fakulteta.

J.Šormaz

BIOGRAFIJA DEKANA
Prof. dr Milan Nikolić studije je započeo na Višoj tehničkoj školi u Zrenjaninu. Usavršavanje je nastavio na TF „Mihajlo Pupin”, gde je završio i master studije u naučnoj oblasti menadžment i biznis. Doktorsku disertaciju „Kvantitativni model izbora novog proizvoda sa istraživanjem relevantnih kriterijuma” odbranio je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Na TF „Mihajlo Pupin” zaposlen je od 1998. godine. Kao istraživač učestvovao je na 13 naučnih projekata. Mentor je 13 odbranjenih doktorskih disertacija, kao i dve u izradi. Bio je tri godine prodekan za finansije, a osam godina član Saveta TF „Mihajlo Pupin”. Od 2011. godine predsednik je Organizacionog odbora International Symposium Engineering Menagement and Competitiveness (EMS).

POTVRDILI IZBOR
Savet fakulteta čini 12 zaposlenih u ovoj ustanovi, predsednik je prof. dr Dalibor Dobrilović, a zamenik prof. dr Željko Stojanov. Studente zastupaju Sanja Šević, Lazar Todorović i Dragan Lazić (predstavnici Studentskog parlamenta). Predstavnici osnivača (Autonomne pokrajine Vojvodine) su: msc Dragana Šević, Tatjana Savović, Marko Mićević, Jovana Erdeljan, Marko Gudžev i Nenad Dajić.