NEPOZNATI RAZLOZI ZA RAZREŠENJE DEKANKE TEHNIČKOG FAKULTETA

Rukovodstvo izglasalo, pa ućutalo

Odlukom Saveta jedine visokoškolske ustanove u Zrenjaninu sredinom januara smenjena je dekanka Dragica Radosav, koja je na mestu rukovodioca bila od 2016. godine. Raspisan je postupak za izbor novog čelnika, a do tada će kao vršilac dužnosti funkciju obavljati doc. dr Sanja Stanisavljev, prodekanka za nastavu, navodi se na internet stranici ove ustanove.
Kako nezvanično saznajemo, inicijativu je na sednici Saveta fakulteta održanoj krajem decembra pokrenuo Studentski parlament. Nakon toga je nepoverenje Dragici Radosav izglasalo Naučno-nastavno veće, a potom jednoglasno i Savet fakulteta.

Obrazloženje i zaključke koje su doneli pre usvajanja odluke rukovodstvo fakulteta nije želelo da komentariše. Uzdržan je i Studentski parlament, a informaciju nismo uspeli da dobijemo ni iz Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, pod čijim je okriljem Tehnički fakultet.
Vest o smeni dekanke izazvala je burne reakcija na društvenim mrežama. Dok jedni tvrde da je „uvek bila fina, nasmejana i pravedna”, drugi smatraju da je u toku njenog mandata fakultet trpeo zbog nekompetentnih kadrova, prekida saradnje i finansiranja, uništavanja katedri, što je dovelo da srozavanja ugleda ustanove.
Koji su razlozi za raspisivanje konkursa za izbor dekana izostalo je i iz zvaničnog dokumenta koji se može naći na sajtu fakulteta. U dokumentu koji potpisuje Dalibor Dobrilović, predsednik Saveta, ispod odeljka „Obrazloženje” stoji komentar: „Nepotrebno izostavljeno!”.
Novi dekan biraće se za mandatni period koji traje tri godine. Da bi se kandidovali, zainteresovani moraju da budu redovni profesori sa značajnim rezultatima u obrazovnom i naučnom radu, da se aktivno služe engleskim jezikom, imaju proverene organizacione sposobnosti i iskustvo u međunarodnoj saradnji, kao i da su najmanje pet godina zaposleni na Fakultetu.

Prijava je trajala do kraja januara. Sledi predlog kandidata za dekana i prodekana Izbornog veća Fakulteta. Nakon toga Komisija za sprovođenje izbora utvrdiće da li nominovani ispunjavaju uslove, a potom će Naučno- nastavno veće 1. marta predložiti kandidate. Novog dekana izabraće Savet fakulteta na sednici koja je zakazana za 8. mart.

J. Šormaz

  • ONI SU DONELI KONAČNU ODLUKU
    Predstavnici osnivača, Autonomne pokrajine Vojvodine, u Savetu fakulteta su – msc Dragana Šević, Tatjana Savović, Marko Mićević, Jovana Erdeljan, Marko Gudžev i Nenad Dajić. Interese studenata zastupaju – Sanja Šević, Lazar Todorović i Dragan Lazić (predstavnici Studentskog parlamenta). Savet čini i 12 zaposlenih u ovoj ustanovi, na čelu sa prof. dr Daliborom Dobrilovićem, predsednikom, i prof. dr Željkom Stojanovim, zamenikom.