AKADEMCIMA SA TEHNIČKOG FAKULTETA PREDAVAĆE EKSPERTI IZ NIS-A

Iz prve ruke o izazovima na terenu

Radi podizanja nivoa znanja kadrova u oblasti eksplotacije nafte i gasa u toku letnjeg semestra na Tehničkom fakultetu (TF) „Mihajlo Pupin” stručnjaci iz kompanije NIS održaće niz predavanja studentima završnih godina. U fokusu će biti razrada naftnih i gasnih ležišta, eksplotacija bušotina i priprema za transport. Sa poslovnim procesima akademce će obučavati inženjeri Miloš Aleksić, Vuk Kalinić i Slobodan Gojković, a predavanja će se održati u trening centru NIS u Elemiru.

KONKURENTNOST I KOMPETENTNOST
Prema rečima Sanje Stanisavljev, prodekanke za nastavu, na ovaj način spojiće se teorija i praksa. Studenti će čuti kako na terenu izgleda ono što uče na Fakultetu, sa čime se sve kolege susreću i šta njih čeka kada se zaposle.
Kako iz NIS-a objašnjavaju, akademci će dobiti znanje o integrisanom sistemu u proizvodnji nafte i gasa od ležišta, preko bušotine, do savremenog sistema i plasmana do krajnjeg potrošača. Kurs će obuhvatati i teme iz zaštite životne sredine i zaštite na radu.

– Studenti sa diplomom dobijaju znanje, ali i veliku odgovornost. Greške u naftnoj industriji se skupo plaćaju. Neretko ugrožavaju ljudski život i izazivaju veliku materijalnu štetu. Takođe, krivično i prekršajno mogu da odgovaraju za postupke, a od toga može da ih spasi jedino znanje – ističe Miloš Aleksić, rukovodilac Sektora za proizvodnju nafte i gasa.
Predstavnici NIS-a podsetili su da je pandemija uticala na kvalitet obrazovanja prethodnih generacija, jer se nastava nije redovno održavala. Iz tog razloga, cilj predavanja koja će održati stručnjaci je da se podigne kvalitet znanja diplomaca. Time će biti konkurentni i kompetentni na tržištu rada.
– NIS je najveća kompanija u regionu. Posla ima, ali zahteva se veliko znanje onih koji žele da uđu u ovu sferu biznisa – naglasili su u obraćanju studentima.

U PLANU MASTER PROGRAM
Tokom predstavljanja kursa, iz NIS-a su podsetili da je novim Zakonom o rudarstvu za zapošljavanje u ovoj oblasti obavezno završiti i master studije. U ovom trenutku na tržištu nema dovoljno master inženjera, a jedina diploma koja se priznaje je sa Rudarsko–geološkog fakulteta u BeogradU.

– Za upisivanje mastera potrebno je veliko znanje, jer je zbog malog broja mesta konkurencija jaka. Radimo na tome da se u drugoj akreditaciji broj poveća, budući da je kadra malo – objašnjavaju oni.
Iako TF „Mihajlo Pupin” još uvek nema akreditovan master program za ovu oblast, spremni su na taj korak, kažu sa katedre za Industrijsko inženjerstvo u eksplotaciji nafte i gasa.
Kako objašnjavaju, da bi u tome uspeli najpre Ministarstvo rudarstva treba diplomu Tehničkog fakulteta da uvrsti kao zakonski važeći master. Zatim bi bilo neophodno pojačati nastavnički kadar Fakulteta u ovoj oblasti. Jedno od mogućih rešenja bilo bi angažovanje renomiranih predavača sa novosadskih fakulteta, budući da jedina visokoškolska ustanova u Zrenjaninu pripada Univerzitetu u Novom Sadu.

J. Šormaz

  • DESET GODINA PODRŠKE
    Saradnja Kompanije NIS i Tehničkog fakulteta počela je 2013. godine. Do sada je zahvaljujući njoj rekonstruisana i opremljena informatička učionica, formirana je laboratorija za fiziku i hemiju, a organizovana su i gostovanja zaposlenih iz NIS-a. Najznačajniji plod saradnje je kreiranje programa Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta. Kompanija je od 2016. godine studentima dodelila više od 20 stipendija.