TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“ SARAĐUJE SA ŠKOLAMA: Digitalne kompetencije nastavnika matematike

Visokoškolske ustanove sve češće su podrška osnovnom i srednjem obrazovanju. To je i misija međunarodnog projekta „Podsticanje digitalnih kompetencija nastavnika matematike“(Fostering Matematics Teacher s Digital Competencies), čija je promocija održana nedavno na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“. Inicijativa projekta je lokalna i potiče od nastavnika metematike u zrenjaninskim srednjim školama, a projekat je prepoznat kao značajna podrška izgradnji i unapređenju obrazovnih kapaciteta. Prisustvovali su direktori i predstavnici  stručnih veća za matematiku svih gradskih škola. Ovaj projekat finansira Komisija za zemlje u razvoju Međunarodne matematičke unije, u sklopu Programa podrške projektima. Inače, ove godine se iz istog fonda finansira 13 projekata, od toga samo tri iz Evrope.

Realizator ovih aktivnosti je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ uz podršku Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu i Školske uprave Zrenjanin. Projektni tim čine: prof. dr Jelena Stojanov, Tanja Sekulić, Dragana Risteski i Branislava Zubac. Na promociji su, osim  rukovodilaca projekta govorili i profesor dr Dragica Radosav, dekan Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, Snežana Oluški Vlačić, rukovodilac  Školske uprave Zrenjanin i dr Lazo Manojlović, direktor Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

– Ovim putem radi se na unapređenju obrazovnih kapaciteta na lokalnom nivou. Namenjeno je nastavnicima matematike gradskih osnovnih i srednjih škola koji će steći veštine aktivne upotrebe grafičke table i softvera pogodnih za crtanje i pisanje matematičkih tekstova sa mnogo formula, slika i simbola – rekla je prof. dr Jelena Sojanov.

M.B.

Foto: TF „Mihajlo Pupin“