PROMOCIJA DUALNOG OBRAZOVANЈA NA FAKULTETU „MIHAJLO PUPIN”

Iz školskih klupa na radno mesto

Sistem školovanja koji podrazumeva učenje kroz rad u Zrenjaninu je u praksi već pet godina. Do sada je po ovom konceptu srednju školu završilo oko dvestotine učenika U narednom periodu očekuje se da bude zastupljen i na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”.
U pitanju je program koji đacima i studentima omugućava da, pored teorijskog, paralelno stiču i praktično znanje. Cilj je da nakon završenog fakulteta ili srednje škole budu osposobljeni za rad u struci, istaknuto je na sastanku Kancelarije za dualno obrazovanje sa predstavnicima obrazovnih ustanova u Gradu.

NASTAVNICI KAO MENTORI
Prema rečima Gabrijele Grujić, direktorke Kancelarije, na ovaj način mladi ljudi stiču sve neophodne kompetencije i veštine za nastavak karijere, što ih čini odmah zapošljivim.
– Benefit ovakve platforme je obostran. Mladi će usvojiti znanje i biti spremni da odmah odgovore na izazove koje u kompanijama nosi savremeni tehnološki razvoj. Pored toga, razvijaće timski duh, radne navike i kritičko mišljenje – ističe direktorka.
Kako bi ovakav koncept dao bolje rezultate, nedavno je izmenjen Zakon o dualnom obrazovanju koji program reguliše na nivou srednjih stručnih škola. Jedna od ključnih novina je povećanje broja sati koji mladi provode učeći kroz rad. Kada je u pitanju saradnja sa kompanijama, relaksiran je program akreditacije. Zakon sada dozvoljava i da mentori đaka u firmama budu i nastavnici koji im predaju u školi.
– Najvažnija nam je bezbednost učenika kada uđu u sistem, bez obzira na to gde se nalaze. Poslodavci su dužni da sprovedu mere zaštite – kaže Grujić.
Dodaje da će poseban akcenat biti na podršci, odnosno stipendiranju učenika koji se školuju po sistemu dualnog obrazovanja.
– U obrazovnim institucijama leži stub ekonomskog razvoja svake države. Izmene i dopune Zakona doprineće ne samo kvalitetu obrazovanja, nego i održivosti privrede – ističe Grujić.

SMEROVI PRILAGOĐENI TRŽIŠTU RADA
Tehnička škola je dualni sistem u svoj program uvela pre pet godina. Inicijativu je pokrenula kompanija „Drekslmajer”, a kasnije su se uključila i druga preduzeća. Otvoreni su smerovi za tehničara mehatronike i tehničara za upravljanje CNC mašinama. U ovom trenutku sarađuju sa osam firmi u kojima se na učenju kroz rad nalazi oko 100 učenika sa četiri smera, ističe Đorđe Klać, direktor Tehničke škole.
– Saradnja sa kompanijama je izvanredna, ali uvek ima prostora za unapređivanje. Važna novina u zakonu jeste to što će sada i nastavnici moći da osposobljavaju učenike van škole. Na ovaj način skidamo teret sa leđa poslodavaca, jer je u manjim preduzećima bio primetan nedostatak mentora – objašnjava Klać.
Nikola Holić i Kosta Bodroža jedni su od 70 učenika Tehničke škole koji kroz rad uče u „Drekslmajeru”. Kako kažu, ovaj vid programa omogućava im da primene teorijsko znanje i bolje razumeju ono što su u školi naučili. Takođe ističu da je motivacija za napredovanjem veća kada uvide da znanje koje su usvojili mogu uspešno i da primene.

J. Šormaz

  • POTREBAN JE STRUČAN KADAR
    Prema rečima Predraga Stankova, direktora Regionalne privredne komore, model dualnog obrazovanja je najbolji odgovor na nedostatak kvalifikovanih kadrova. U Zrenjaninu je ovaj program zastupljen u Tehničkoj školi i HPTŠ „Uroš Predić”. Šest kompanija koje posluju u Gradu deo su sistema, to su: „Drekslmajer”, „Borets”, „Šinvoz”, „Novares”, „Točak Zrenjanin” i „Agrorit”. U toku 2023. pridružiće im se „Eseks” i „Mlekoprodukt”.
    – Oko 200 dece je već prošlo kroz sistem dualnog obrazovanja u Zrenjaninu. Privredna komora Srbije će u saradnji sa nemačkim Ministarstvom prosvete realizovati projekat zahvaljujući kojem će škole koje su već u sistemu dobiti sredstva za poboljšanje uslova rada – najavljuje Stankov.