FEKALNA KANALIZACIJA U ULICI PARISKE KOMUNE SE GODINAMA IZLIVA I PODRIVA KUĆE

Nadležni nemaju sredstva za rekonstrukciju
Građani koji žive u kućama, od rednog broja 66 do 90 u Ulici Pariske komune, godinama se bore sa izlivanjem fekalne kanalizacije i poplavljenim prostorijama u suterenu. Gordana Pejak se, u ime komšija, redovno obraća za pomoć Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija”, gradonačelniku, Odseku komunalne inspekcije Gradske uprave, a problem se samo prinudno rešava. Poslednji put kada im se izlila voda iz kanalizacione mreže nadležne su obavestili 13. juna, ali konkretan odgovor nisu dobili.

DOPISI OD 2011. GODINE
– Pozvala sam „Vodovod” popodne 11. juna da dođu da isperu šaht kanalizacije pošto je nivo vode bio viši nego što treba. Došli su sutradan. Kako je šaht već bio popustio, fekalije iz šahta su se izlile niz rampu. Pozvala sam komunalnu inspekciju i inspektor, koji je odmah izašao na lice mesta, rekao je da će uputiti dopis „Vodovodu”. Još prilikom izgradnje fekalne kanalizacije „Vodovod” je napravio propust kada je umesto prirodnog pada napravljen kontra pad i onda se sve to sliva tamo gde ne treba – objašnjava Gordana Pejak.
Kako kaže, prvi put su se zvanično obratili tehničkom direktoru „Vodovoda” 2011, a odgovor nisu dobili. Zatim 21. avgusta 2012. godine, sa obaveštenjem da se sliva voda u suterenske prostorije i da sve curi kada je nivo vode podignut i da traže pomoć. O tome je obavešten i Odsek komunalne inspekcije koja je uputila dopis „Vodovodu”, tražeći od njih da im hitno dostavi šta je uzrok ovom problemu, šta su preduzimali i šta će preduzeti kako bi se to saniralo, a rečeno im je da će sve biti rešeno u što kraćem roku. Odsek za zaštitu životne sredine se oglasio nenadležnim za taj slučaj.
– Tri godine kasnije, 23. maja 2015. suteren je bio poplavljen i satima smo skupljali vodu koja je prodirala kroz zidove i bila je neprijatnog mirisa. Nivo vode je porastao zbog začepljenja na kanalizacionoj mreži. Nakon inspiranja, voda u šahtu se spustila na normalan nivo. Tada smo uputili molbu da hitno otklone kvar na kanalizacionoj mreži direktoru i tehničkom direktoru „Vodovoda”, Odseku komunalne inspekcije inspekcijsko-nadzornih poslova i vanrednih situacija Gradske uprave, Savetu MZ „Centar”, Gradskom veću – resoru komunalne delatnosti i resoru mesnih zajednica, gradonačelniku Čedomiru Janjiću sa peticijom građana – objašnjava Gordana Pejak i dodaje da su peticiju poslali i direktoru „Vodovoda”, zahvalivši se službi održavanja na sagledavanju problema, istovremeno izražavajući nezadovoljstvo što ne predlažu konkretna rešenja za dovođenje fekalne i kišne kanalizacije u ispravno stanje.

7-1-zardjali saht

PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJI
Odeljenje komunalne inspekcije im je odgovorilo da su kontaktirali „Vodovod”, predočili im problem, a da je „Vodovod” naveo da su upoznati sa njim, kao i da postoji projekat za rekonstrukciju fekalne kanalizacije i da se čekaju finansijska sredstva. Zatim su, priča naša sagovornica pokazujući nam „papirologiju”, 6. juna 2017. godine „Vodovodu” uputili zahtev da hitno otklone kvar na kanalizacionoj mreži ispred njenog stambenog objekta. Kako kaže, „Vodovod” je odgovorio identično kao i Odeljenje komunalne inspekcije. Uz to su poslali predračun radova službe održavanja „Vodovoda”, odnosno koliko bi iznosila rekonstrukcija i da ne mogu to da urade jer nemaju dovoljno sredstava. U pitanju je 2.660.000 dinara.
– Izabran je novi direktor, pisala sam svakom rukovodiocu „Vodovoda”. I ranijih godina je naš šaht bio urušen, ali sada je stanje baš loše. Posao direktora je da nabavi novac i reši taj problem. Na kraju smo se obratili novinarima. Ljudi iz službe za održavanje „Vodovoda” su korektni, ali je problem u dosadašnjim rukovodstvima – zaključuje Gordana Pejak.

  • PITALI SMO GRADSKU UPRAVU
    Nakon što nam je stigao odgovor iz „Vodovoda” da nemaju sredstva za rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže, uputili smo pitanja i gradskoj upravi u vezi sa ovim problemom, ali nisu bili u mogućnosti da nam odgovore.

 

  • ŠTA KAŽU U „VODOVODU”
    – JKP „Vodovod i kanalizacija” je evidentiralo problem u radu fekalne kanalizacije u vidu uspora koji prouzrokuje povremena zagušenja. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su pojedini korisnici na kanalizacionu mrežu, i pored zabrane da se to učini, priključili i suterenske prostorije, ali i oluke, pa dolazi do upuštanja i atmosferske otpadne vode u fekalnu kanalizaciju, što prilikom većih padavina prouzrokuje izlivanje fekalnih voda i emisiju neprijatnih mirisa – ističe Siniša Gajin, zadužen za odnose sa javnošću u „Vodovodu”. – U proteklom vremenskom periodu „Vodovod” je uveo pojačanu kontrolu i čišćenje kanalizacione mreže u navedenoj ulici, a reaguje se i na prijave samih korisnika i u najkraćem roku otklanjamo nastala zagušenja. Potrebna je rekonstrukcija fekalne kanalizcaije, stare 40 godina, ali preduzeće nije u mogućnosti da samo obezbedi stedstva.

I. ISAKOV
Foto: J. Njegović Drndak i privatna arhiva