GODIŠNJI ZBOR UDRUŽENJA PENZIONERA MZ „DOSITEJ OBRADOVIĆ”

Svi planirani zadaci uspešno obavljeni

Udruženje beleži rast iz godine u godinu. Ono što me posebno raduje jeste činjenica da nam se pridružuju i drugi građani koji nisu penzioneri. Nisu retkost ni mlađi sugrađani koji nam svakodnevno nude svoju pomoć. Pored njih, imamo i velik broj simpatizera koji dolaze na naša druženja – rekao je Ahmo Peljto, predsednik Udruženja penzionera „Dositej Obradović” na godišnjem okupljanju članova, koje je nedavno održano u prostorijama Gradskog udruženja penzionera.
Ovo je bila prilika i za redovnu godišnju skupštinu (zbor) na kojem su sumirani rezultati rada iz prethodne godine, a bilo je reči i o planovima za naredni period.

VAŽNE ODLUKE
O aktivnostima krovne organizacije svih penzionera na nivou grada govorio je Slavko Šućurević, predsednik Gradskog udruženja penzionera Zrenjanin.
Kako je naglasio ovo je najbrojnija i najvažnija organizacija najstrijih članova iznad koje je jedino Savez penzionera Srbije koji je najreprezentativniji.
Gradsko udruženje penzionera Zrenjanin i Udruženje penzionera MZ „Dositej Obradović” su neodvojivi delovi ove velike i važne celine koji zajedno sa njom donose odluke na svim nivoima. Šućurević je govorio i o daljim aktivnostima.
– U narednom periodu, najaktuelnije će nam biti organizovanje unutar našeg gradskog Udruženja, a potom i u ostalim mesnim zajednicama. Imamo sportsku sekciju koja je vrlo aktivna, a članovi će nastaviti da učestvuju na svim takmičenjima koja budu organizovana. Cilj nam je da učestvujemo na Olimpijadi za stare u Vrnjačkoj banji koja se svake godine održava krajem septembra i početkom oktobra. Sport je veoma važan za penzionere kako bi se odvojili od kuće, tv ekrana i bili što više fizički aktivni – rekao je Slavko Šućurević.

BRIGA O SVIM ČLANOVIMA
Ahmo Peljto je, nakon što je ukazao na rezultate mesnog udruženja tokom prošle godine, saopštio i nove ideje, a pre svega koje se tiču druženja i sastanaka članova Udruženja.
– U prethodnoj godini ostvarili smo sve planirane zadatke. Pod tim, pre svega, podrazumevam obilazak naših bolesnih i nemoćnih sugrađana. Organizovali smo osam ekskurzija po Srbiji od kojih je šest bilo po dva puna autobusa, jer je odziv za naša putovanja zaista velik. Podelili smo humanitarnu pomoć koju nam je obezbedilo Gradsko udruženje, odnosno Penzioni fond Srbije. Za narednu godinu planiramo da nastavimo ovim tempom, da obilazimo mesta koja naši članovi budu predlagali, ali i da se što češće okupljamo – ispričao je Peljto i dodao da Udruženje broji 150 članova.
Nevena Piperski sa svojih 85 godina najstarija je članica Udruženja. Pet godina je u „Dositeju” i veoma je zadovoljna radom, a svoje članove i Udruženje je i najiskrenije pohvalila.

Miroslava Malbaški
Foto: Dragana Grubački