GORAN FIJAT REZIMIRAO POSLOVNU GODINU „ČISTOĆE” I UKAZAO DA ODUSTAJE OD KANDIDATURE

Uređene raskrsnice i visok nivo komunalne higijene

Obaveze koje ga očekuju u predstojećem periodu kada je stranački angažman u Socijalističkoj partiji Srbije u pitanju i odgovoran posao koji inače obavlja, opredelile su trenutnog vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo” Gorana Fijata da ne konkuriše za mesto direktora. On je posao prvog čoveka „Čistoće” obavljao poslednjih godinu i po dana, a u narednom periodu, nakon imenovanja novog direktora, ostaće u preduzeću. On je najavio da će biti velika pomoć i podrška novom direktoru koji bude došao na čelo preduzeća.
Rezimirajući poslovnu godinu iza sebe, Fijat je istakao da je zadovoljan postignutim rezultatima i promenama koje je uneo kao mlad rukovodilac.
– Posao koji trenutno obavljam i kome sam zaista maksimalno bio posvećen i obaveze koje imam u svojoj stranci kao potpredsenik Gradskog odbora i koje mi tek predstoje zbog velikog angažovanja i rada na terenu, kontrole, proširenja mreže i dr., opredelile su me da ne konkurišem za mesto direktora. Svakako ću i dalje slediti put koji sam postavio, ali u ovom momentu smatram da sam doneo ispravnu odluku, a sve kako ne bi trpela ni jedna niti druga strana.
Šta je ono po čemu će vas pamtiti dok ste obavljali dužnost direktora u „Čistoći”?
– Uspostavio sam dobru komunikaciju kako sa svojim najbližim saradnicima, tako i sa ostalim zaposlenim u brojnim službama. Obilazak radnika na terenu, čistača u centru, radnika na grobljima ili vozača kamiona, neke su od aktivnosti koje sam često praktikovao da radim. Ono što doživljavam kao lične ideje, koje su i realizovane, su uređenje kružnih raskrsnica, vanredno uređenje grobalja, pronalaženja rešenja za sprečavanje samozapaljenja deponije pogotovo kada su visoke temperature, a sve u cilju smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine i dr.
Šta je još od bitnih projekata realizovano tokom poslednjih godinu i po dana?
– Zamenili smo deo dotrajalog voznog parka. Kako bi unapredili Službu za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, nabavili smo tri nova kamiona, dve smećarke, jednu od 16 i jednu od 22 kubika i jedan autopodizač, čija je ukupna vrednost 410 hiljada evra sa uslugom lizinga. „Čistoća” ukupno raspolaže sa 13 vozila za odvoženje komunalnog otpada, čija je starost u proseku 13,38 godina. Kvalitet usluge podignut je na viši nivo, a nabavkom 200 novih metalnih kontejnera i komunalna higijena u gradu je na zadovoljavajućoj poziciji, s obzirom da se oni nisu menjali poslednjih desetak godina. Takođe, nabavljena su i tri nova vozila za rad Pogrebne službe čime smo znatno unapredili njen rad.
Mnogi su vas kritikovali kada su uklonjena stabla iz ulice Obala Sonje Marinković?
– Ovo je takođe jedan od dobrih projekata koji smo uradili u saradnji sa gradom Zrenjaninom.Tada se digla velika prašina, a mi smo u stvari želeli da posadimo nova stabla kako bi napravili novi, jednolični drvored, sačinjen od novoposađenih 122 stabala piramidalnog graba i kuglaste katalpe, s obzirom da drvored nije menjan punih 17 godina, a većina stabala bila je bolesna i oštećena. Ovo će biti jedna od najlepših ulica u gradu na Begeju.
Šta je ono što se planira u narednom periodu?
-U planu je i pokretanje stolarske radionice u kojoj će se izrađivati rekviziti koji će biti prodajnog karaktera. Uložili smo u prostor, opremu i mašine za ovu radionicu i uskoro ćemo realizovati ovu ideju. Takođe, u planu je nabavka traktora sa prikolicom koji će biti ustupljen Službi za održavanje javno zelenih površina i jednog multifunkcionog vozila koje će biti angažovano 365 dana u centru grada i sa njim će komunalna higijena biti na visokom nivou.
Kakvo preduzeće ostavljate svom nasledniku?
– „Čistoća” posluje na „zdravim nogama”, započeti su brojni projekti i nadam se da će nastaviti sa tim trendom. Smatram da sam za ovaj period koliko sam bio na čelu preduzeća dosta toga uradio i da će osoba koja me bude nasledila na ovom mestu nastaviti putem prosperiteta.

KOMUNALNE RAČUNE DELI „ČISTOĆA”
Na pitanje da li su se korisnici navikli na novi način i dinamiku slanja računa koje od nove godine ponovo ispostavlja „Čistoća”, Goran Fijat je istakao da radnici ovog komunalnog preduzeća dele račune i u gradu i po naseljenim mestima za ukupno 40.000 korisnika.
– Računi stižu do 15. u mesecu kako bi klijenti na vreme stigli da ih izmire. Malo smo izgubili kontakt sa korisnicima, ali sada račune dele radnici „Čistoće” i oni imaju uvid u broj korisnika i raspored ulica. Ovakvom organizacijom i naplata će biti dosta bolja – istakao je Fijat.

S.Vorkapić