GORAN NEŠIĆ O PROBLEMATICI KOJA POGAĐA PRIVREDNIKE NA LOKALU

Formiranje privrednog saveta umanjiće nezaposlenost

Stotinu aktivnih članova i preko četiri hiljade zaposlenih radnika u svom okrugu samo su neke od brojki koje prikazuju napredak Unije poslodavaca Zrenjanina i Srednjeg Banata. Prethodnih meseci, okupljeni u ovoj organizaciji povezivali su se sa inostranim udruženjima poslodavaca preko kojih deluju i na međunarodnom nivou. Nakon nedavno održane redovne skupštine članova, na čijem je čelu predsednik Upravnog odbora Goran Nešić, polja delovanja u narednih godinu dana veoma su jasno definisana.
Koji su trenutni prioriteti Unije poslodavaca u Zrenjaninu i kakva je saradnja među njenim članovima?
– Prvenstveno, fokusiraćemo se na formiranje projektnog tima koji bi u korist članova Unije i lokalne privrede izrađivao projekte i konkurisao za sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Saradnja sa gradom vezana za formiranje Privrednog saveta od velike je važnosti za planiranje i nastavak kvalitetnog funkcionisanja Unije. Organizovanje pravne pomoći u oblasti radnog i kompanijskog prava i materije inspekcijskog nadzora samo su neke od olakšica koje želimo da obezbedimo, te ćemo nastojati da se obuke o novim zakonima ugovaraju i održavaju u Zrenjaninu. Sa određenim snabdevačima i dalje radimo na ugovaranju popusta za članove Unije, odnosno, pokušavamo da smanjimo troškove poslovanja. Neformalni susreti kroz sportske događaje i druženja,bitni za komunikaciju i udruživanje članova, jesu nešto čemu se treba posebno posvetiti pa će jedan od zadataka biti i njihova organizacija.
Kada govorimo o podršci sa lokala, šta očekujete od grada Zrenjanina?
– Razvoj privrednog ambijenta u našem regionu jeste problematično polje, te ćemo od Grada Zrenjanina u cilju rešavanja tog problema u narednom periodu tražiti punu podršku. Već pomenuto formiranje Privrednog saveta koji bi činili predstavnici privrednika i preduzetnika, bilo bi dobro početno rešenje. Bez takvog saveta, lokalna vlast ne bi donosila odluke koje se tiču uslova za obavljanje privrednih delatnosti, lokalnih taksi i naknada. Predložićemo realizaciju konkretnih projekata, računamo na podršku gradske samouprave.
Kako sa gledišta Unije izgleda trend nezaposlenosti, hoće li ona rasti ili se smanjivati?
– Pre svega, posvećeni smo stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i razvoju privrede. Ti ciljevi podrazumevaju i povećanje zaposlenosti i na tom polju želimo da radimo zajedno sa državom koja bi trebalo da stvori adekvatne uslove za intenzivnije zapošljavanje. Potrebno je započeti zajednički rad sa srednjim školama, višom školom i Tehničkim fakultetom u Zrenjaninu na obrazovanju novih, odnosno prekvalifikaciji postojećih kadrova, u skladu sa stvarnim potrebama privrede. Politiku poreskih olakšica na novo zapošljavanje podržavamo, a bili bismo veoma zadovoljni ukoliko bi se porez na zarade smanjio, ukinute poreske olakšice vratile, a posebno umanjenje obaveze plaćanja dobit koja se ponovo investira u obavljanje delatnosti.

LjILjANA ĐURIĆ