GRADONAČELNIK ČEDOMIR JANjIĆ O LOKALNOM AKCIONOM PLANU ZAPOŠLjAVANjA

Uz podršku, i novac iz gradske kase

Krajem minulog meseca, na evidenciji nezaposlenih, na teritoriji Grada Zrenjanina bez posla je bilo 7.650 naših sugrađana, a na kraju prošle godine, taj broj je iznosio 8.371. Na konferenciji za novinare, održanoj lane povodom podataka o nezaposlenosti i koracima koji su učinjeni da se taj broj smanji, navedene su i ovogodišnje aktivnosti takozvane politike aktivnog zapošljavanja. Na konferenciji, medijima su se obratili Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina, i mr Tatjana Mijatović, direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Gradonačelnik Janjić je tada istakao da je nezaposlenost problem broj jedan, ne samo u Zrenjaninu i regionu, već i u državi i nagovestio donošenje lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji je usvojen na februarskom zasedanju gradskog parlamenta.
– Lokalni akcioni plan zapošljavanja (LAPZ) za nas je veoma važan dokument jer predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u lokalnoj zajednici – rekao je za „Zrenjanin” gradonačelnik Čedomir Janjić. – Naime, tim dokumentom definisani su ciljevi, ali i mere koje će biti sprovođene, naravno, u cilju smanjenja nezaposlenosti i povećanja socijalne inkluzije, a u skladu i saglasnosti sa Nacionalnim akcionim planom za zapošljavanje i Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja na godišnjem nivou.
Za realizaciju aktivnosti LAPZ-a za ovu godinu, iz budžeta Grada biće izdvojeno 4,2 miliona dinara, što čini 51 odsto potrebnih sredstava, a ostalih 49 odsto, odnosno 3,4 miliona dinara obezbeđuje Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin.
– Kada govorimo o LAPZ- u, važno je napomenuti da je prilikom njegove izrade analizirana lokalna ekonomska situacija, ali i stanje na lokalnom tržištu rada – broj nezaposlenih lica, kao i broj slobodnih radnih mesta.
Prioriteti LAPZ-a za 2017. godinu, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Zrenjanina, jesu programi aktivne politike zapošljavanja kroz programe stručne prakse, javnih radova i letnje stručne prakse. Kroz te mere do zaposlenja će doći 63 lica – rekao je Janjić.
Program stručne prakse, koji će obuhvatiti 15 lica, namenjen je onima koji se prvi put osposobljavaju za zanimanja za koja su stekli određeni stepen stručne spreme, a u javnom pozivu biće navedeni i uslovi za poslodavce i nezaposlene. Za taj program, iz budžeta Grada opredeljeno je 2,6 miliona dinara, dok sredstva Nacionalne službe zapošljavanja iznose 2,45 miliona dinara. Za javne radove, iz gradskog budžeta izdvojeno je milion dinara, a iz Nacionalne službe 950.000 dinara i biće obuhvaćeno 28 lica. Letnja stručna praksa predstavlja meru aktivne politike zapošljavanja koja se organizuje u saradnji našeg Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”, ovdašnjih privrednika i lokalne samouprave. Na ovaj način za 20 mladih ljudi dobijaće naknadu u iznosu od 10.000 dinara mesečno. Ukupna vrednost tog projekta je 600.000 dinara, što su takođe sredstva koja je obezbedio Grad Zrenjanin.
– Važno je da su se te mere pokazale kao zaista dobar projekat. Dobro je kada radimo sa realnim sektorom, sa privredom, jer, više 30 odsto mladih ljudi koji u našim firmama rade stručnu praksu i „Prvu šansu” ostaje i bude zaposleno u tim firmama. Tom činjenicom smo veoma zadovoljni i s toga nastavljamo sa realizacijom tih aktivnosti i ove godine – zaključio je gradonačelnik Janjić i dodao da je Grad Zrenjanin i dalje otvoren za investitore koji će otvoriti nova radna mesta.
Predsednica Lokalnog saveta za zapošljavanje je Euđenija Besu.

SARADNjA
Osim lokalne samouprave grada Zrenjanina, u izradu i realizaciju plana uključeni su i Lokalni savet za zapošljavanje, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin, predstavnici reprezentativnih sindikata, Opšte udruženje preduzetnika Zrenjanin, predstavnici obrazovnih institucija i ostali posredni akteri.

TATJANA MIJATOVIĆ: Javni pozivi za nezaposlene
– Lokalni akcioni planovi zapošljavanja su obaveza lokalnih samouprava prema Nacionalnom planu zapošljavanja, s tim što ove godine one imaju slobodu da svoje planove prilagode potrebama lokalne zajednice. Sa Gradskom upravom uvek sarađujemo, i kada je u pitanju donošenje strateških dokumenata, i kada su u pitanju sajmovi zapošljavanja i druge aktivnosti – izjavila je mr Tatjana Mijatović, direktorka filijale NSZ u Zrenjaninu, i dodala da: – Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u ovoj godini. Sa gradonačelnikom smo razgovarali o unapređenju lokalne politike zapošljavanja, zapošljavanju teže zapošljivih kategorija: osoba sa invaliditetom, mladih bez kvalifikacija, dugoročno nezaposlenih…

Milena Bečejac