GRADSKI VATROGASNI SAVEZ ZRENJANIN: Uspešni rezultati i novi izazovi

Gradski vatrogasni savez Zrenjanina uspešno je ostvario zadatke u preventivnom delovanju koje obuhvata širenje vatrogasne kulture – obuku u cilju efikasnog delovanja u slučaju vatrene opasnosti, kao i gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine. Obučeno je više od 1.500 radnika a ispit je uspešno položilo 110 kandidata, na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

GSV 3

Ovo je rečeno juče na Delegatskoj konferenci Gradskog vatrogasnog saveza, održanoj u Zrenjaninskoj pivnici “Četir` konja debela” na kojoj su o rezultatima između dve konferencije i planovima za 1918. godinu govorili predsednik Vatrogasnog saveza Zrenjanina i potpredsednik Vatrogasnog saveza Srbije Dragan Ćapin i sekretar Gradskog vatrogasnog saveza Zrenjanina Drgana Jajić.

Sednici je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, koji je pohvalio rezultate dobrovoljnih vatrogasnih društva i Vatrogasnog saveza Zrenjanina i ukazao na odličnu saradnju sa Gradskom upravom.

GSV 4 GSV 5

Kako je rekao Dragan Ćapin dobrovoljna vatrogasna društva grada i naseljenih mesta su intervenisala ove godine 226 puta, samostalno ili u sadejstvu sa Profesionalnom vatrogasnom brigadom.

Jedan od najznačajnijih događaja je, kako je istaknuto je bio Kup Vatrogasnog saveza Vojvodine koji je u Zrenjaninu okupio u okviru “Dana piva” 67 ekipa, sa više od hiljadu učesnika, uz podršku Grada Zrenjanina. Takođe, to je i izbor Dragana Ćapina za potpredsednikia Vatrogasnog saveza Srbije. Ove godine su održani iizbori u Vatrogasnom savezu Vojvodine, čime je mandat prethodno izabranim kadrovima skraćen za dve godine, kako bi izbori bili usglašeni sa izborfima u Vatrogasnom savezu Srbije.

Dobrovoljni vatrogasci očekuju da će već u februaru ili martu u skupštinskoj proceduri biti i novi Zakon o vatrogstvu u kojem će dobiti mesto koje im pripada, u skladu sa evropskim standardima, u sistemu društvene zaštite.

Tekst i foto: B.J

GSV 6 GVS 1