GRADSKO VEĆE ZRENJANINA USVOJILO JE PREDLOG PLANSKOG PRORAČUNA ZA 2018.

Realan budžet sa socijalnom i razvojnom komponentom

Rashodi budžeta Grada Zrenjanina u narednoj godini, utvrđeni na sednici Gradskog veća 22. decembra, iznosili bi 4 milijarde i 265 miliona i 761.328 dinara. Deficit budžeta iznosio bi 103,77 miliona dinara.
– Iako nominalno niža od ovogodišnjih za 1,7 odsto, ova sredstva obezbeđuju normalno funkcionisanje uprave i javnih preduzeća i ustanova. Budžet sadrži sredstva namenjena svim nivoima vaspitanja i obrazovanja, do visokoškolskog, sa jubilarnim nagradama zaposlenima, uslugama po ugovoru i socijalnim davanjima. Kada je reč o socijalnoj komponenti, radi se o pomoći porodiljama i socijalno ugroženima, izbeglim i interno raseljenim licima, finansiranju narodne kuhinje i programima „Naša priča” i „Alternativa” – ocenio je neposredno posle sednice gradonačelnik Čedomir Janjić.
Za nabavku roba i usluga planirano je za 2,9 procenata manje novca nego ove godine. Rast rashoda za zaposlene moguć je do 6,8 odsto, shodno stavu Vlade Srbije da će biti moguće povećanje zarada u javnom sektoru. Planirano je smanjenje kapitalnih rashoda.
Za komunalne delatnosti iz budžeta bi se utrošio 403 miliona dinara, za razvoj poljoprivrede 173, za saobraćajnu infrastrukturu 430, razvoj i promociju turizma 76,55 miliona, a za finansiranje i sufinansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja 832,2 miliona dinara.
Stavka „opšte usluge lokalne samouprave” vredna je milijardu i 153,8 miliona dinara. Za funkcionisanje lokalne samouprave, u okviru ove stavke, opredeljeno je 611,2, a za mesne zajednice nešto manje od 153 miliona dinara. Iz budžeta je za podršku verskim zajednicama planirano sedam miliona dinara, a za izradu ventilacije u Specijalnoj bolnici „Rusanda”, gde se realizuje terapija peloidom – četiri miliona dinara
Stavka „socijalna zaštita” iznosi 180,43, a kultura 360,6 miliona dinara. Deo stavke „razvoj kulture” (ukupno 360,63 miliona dinara) odnosi se na ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i on iznosi 10 miliona dinara. Za razvoj sporta i omladine u 2018. godini planiran je utrošak od 159 miliona dinara.
U okviru tačke dnevnog reda koja se tiče maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u oblicima organizovanja Grada Zrenjanina, Veće je podržalo predlog da se devet zaposlenih premesti iz JKP „Vodovod i kanalizacija” u Ustanovu „Rezervati prirode Zrenjanina”, gde bi radili na upravljanju jezerima „Begejske petlje”, dok bi dvoje zaposlenih u Kulturnom centru postali radnici Gradske uprave. Ukupan broj zaposlenih (1.875) – ne menja se.
Gradska uprava imaće, prema usvojenom kadrovskom planu za 2018. godinu, 345 zaposlenih lica na neodređeno vreme i 34 službenika i nameštenika angažovanih na određeno vreme. Prema istom planu broj zaposlenih u Pravobranilaštvu je pet.
Za veliki broj građana značajna je izmena Odluke o naknadi za unapređenje životne sredine po kojoj se fizička lica – domaćinstva – oslobađaju obaveze plaćanja ove naknade, koja je inače bila deo računa za utrošenu vodu.
Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija” odobreno je korišćenje 6 miliona i 700 hiljada dinara kao garancija prema Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza – AOFI, što je neophdno za izgradnju fabrike vode.
Gradsko veće usvojilo je i Akcioni plan zapošljavanja u 2018. godini koji predviđa finansiranje radnog angažovanja 15 lica na stručnoj praksi, 18 na javnim radovima i 20 lica na letnjoj stručnoj praksi – sa ukupno 3,5 milona dinara. Pokrenut je postupak likvidacije nad JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata” – ZONA.

  • PRIHODNA STRANA
    Najznačajniji izvori prihoda budžeta su porezi na zarade i kapitalne dobitke od milijardu i 848,67 miliona dinara, u čemu je najveće učešće poreza na zarade – milijarda i 550 miliona. Porez na dobit od samostalne privredne delatnosti planiran na nivo od 77 miliona dinara. Od samodoprinosa se očekuje priliv od 25 milona dinara. Porez na imovinu dodaće u budžet 750 miliona dinara. Od zakupa poljoprivrednog zemljišta planira se 130 miliona dinara. Nenamenski transferi sa nivoa AP Vojvodine planiraju se u iznosu od 202,8 miliona dinara.

 

M. Stojin