GRADSKO VEĆE USVOJILO BUDžET

Za investicije 720 miliona dinara

U kasi Grada Zrenjanina dogodine će biti 4 milijarde i 871.282.912 dinara, prema proračunu koji je Gradsko veće usvojilo u sredu. Predviđeno je više novca za socijalna davanja, a za razvoj i investicije 720 miliona dinara, što čini 14,78 odsto ukupnog budžeta. Projekcija budžeta za 2019. godinu je za 605,5 miliona dinara veća od sume planirane za ovu godinu.
– Brojke su uverljive. Budžet je uravnotežen i realan, usmeren je ka rešavanju problema građana, a ne ka rešavanju nečijih želja i hirova… Za pripremu dokumentacije i komunalnu infrastrukturu namenjenu investicijama obezbeđeno je 559 miliona dinara, planiramo podizanje eko česmi u Botošu, Farkaždinu i Perlezu, nastavak sanacija Bagljaškog kanala, više crpnih stanica za kanalizaciju otpadnih voda u Elemiru i Lazarevu, izgradnju dečjeg vrtića, opremanje kotlarnice osnovne škole u Ečki i dovršenje stadiona FK „Rusanda”. Obezbeđen je novac za jednokratnu pomoć socijalno najugroženijima, za sigurnu žensku kuću, smeštaj beskućnika, narodnu kuhinju i pomoć deci sa posebnim potrebama. Posebno hrabri povećanje udela poreza na zarade u prihodima budžeta – izjavio je gradonačelnik Čedomir Janjić.

M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju